next up previous index
Következő: 15.92.5 HOSSZÚ OPCIÓK Fel: 15.92 ps(1) Előző: 15.92.3 LEÍRÁS   Index

15.92.4 OPCIÓK

A ps jelen változatának parancssori opciói a ps BSD változata alapján készültek, nem pedig a System V változat szerint.

A parancssori argumentumoknak nem ajánlott `-' karakterrel kezdődniük, mivel a jövőben, ez a Unix98-standard parancssori argumentumok jelölésére lesz fenntartva, ezért `-' nélkül kell az aktuális ``kiterjesztett BSD'' stílusú argumentumokat jelölni.

Pillanatnyilag a ps program figyelmeztetést ad, ha egy `-'-t használunk rövid opció jelölésére, de működni fog. Ha olyan shell szkriptjeid vannak, melyek BSD-stílusú argumentumokat használnak a ps hívásához, akkor a figyelmeztetések nyomán célszerű ezeket lecserélni, különben a közeljövőben ezek a szkriptek használhatatlanná válhatnak. Amennyiben ki akarod kapcsolni a figyelmeztetéseket, be kell állítani a I_WANT_A_BROKEN_PS környezeti változót.

Van néhány GNU stílusú ``hosszú opció''is; lásd lentebb.

l
hosszú (long) formátum
u
felhasználói (user) formátum: megadja a felhasználó nevét és a kezdés idejét
j
`jobs' formátum: megadja `pgid' és `sid' értékét is
s
`signal' formátum
v
`vm' formátum: a virtuális memória használatáról is tájékoztat
m
a memóriáról is ad információt; a p -vel együtt a használt lapok (page) számát is megadja.
f
``erdő''(,,forest'') a parancssor családfáját adja meg
a
a többi felhasználó processzeit is kijelzi
x
a terminálhoz nem csatlakozó processzeket is kijelzi
S
a gyermek (child) CPU­idejét és a ``page faults''-okat is megadja
c
a parancsneveta`task_struct'-ból veszi
e
a parancssor után a környezetet is megadja
w
széles kimenet: nem csonkolja a parancssorokat, hogy beleférjenek egy sorba. Pontosabban szólva: minden `w' egy lehetséges plusz sort ad a kijelzéshez, melyet nem feltétlen használ ki a ps. Legfeljebb 100 db w használható.
h
nem ír ki fejlécet (header)
r
csak a futó processzeket listázza
n
numerikus kimenet a USER és WCHAN mezőknek
txx
csak a tty xx eszközt ellenőrző processzeket listázza. xx lehet a /dev alatti eszközfájl neve, vagy a név a tty illetve cu nélkül. Ez a jelölés fordítottja annak, amit a ps használ a TT mező kijelzésekor. Például ps -t1 a /dev/tty1-hez tartozó processzeket listázza. Ezen opció használata esetén minden, az adott eszközhöz tartozó processz listázódik, `a' és `x' opcióktól függetlenül.
O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]
] A processzek listáját a k1, k2,...rövid kulcsok alapján vett többszintű rendezés szerint készíti. (Lásd RENDEZÉSI KULCSOK.) A ps különböző formáihoz különböző rendezési módok tartoznak, melyek a felhasználó által felülbírálhatók. A `+' jel opcionális, csupán az alapértelmezett irányt definiálja újra egy kulcson, míg a `-' megfordítja a sorrendet az azt követő kulcsra. Akárcsak t vagy pids, ez az opció is utolsó kell legyen az egy-parancsos argumentumban, de az egymást követő argumentumok specifikációi összefűzésre kerülnek.
pids
csak a megadott processzeket listázza. A processzazonosítókat vesszővel tagolt lista formájában kell megadni, mely az utolsó opciót közvetlenül követi. Például: ps j1,4,5. Egymás utáni argumentumokban megadott listák összefűzésre kerülnek, pl. ps l 1,2 3,4 5 6 kilistázza az 1-6 processzeket hosszú formában. Ezen opció használata esetén a megfelelő PID értékű processzek mindenképp listázásra kerülnek, függetlenül az `x' és `a' opcióktól.


next up previous index
Következő: 15.92.5 HOSSZÚ OPCIÓK Fel: 15.92 ps(1) Előző: 15.92.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17