next up previous index
Következő: 5.1.16.12.1 /var/state/<szövegszerkesztő> : Szövegszerkesztői Fel: 5.1.16 A /var hierarchia Előző: 5.1.16.11.2 /var/spool/rwhod : Az   Index

5.1.16.12 /var/state : Változó állapot információk


A /var/state könyvtár

Ez a hierarchia tartalmazza egy adott alkalmazáshoz vagy a rendszerhez tartozó állapotinformációkat. Az állapotinformációk olyan adatok, amelyeket a programok változtatnak, amíg azok futnak és egy adott számítógéphez tartoznak. A felhasználóknak lehetőleg ne legyen szükségük arra, hogy változtassák a /var/run könyvtárban ezeknek a fájloknak a tartalmát, hogy ezen keresztül konfigurálják egy csomag működését.

Az állapotinformációk szokták általában fenntartani egy alkalmazás (vagy egy belsőleg összefüggő alkalmazáscsoport) körülményeit megidézéseik között, illetve ugyanazon alkalmazásra való különböző hivatkozások között. Az állapotinformációknak általában érvényeseknek kellene maradni a bootolási folyamat után is, nem kellene naplózniuk a kimenetet és nem kellene adatokat göngyölíteniük.

Egy alkalmazásnak (vagy egy belsőleg összefüggő alkalmazáscsoportnak) egy alkönyvtárat kellene használni a /var/state könyvtárban saját adataik számára. Egy mindenképpen szükséges alkönyvtár van, és ez a /var/state/misc. A /var/state/misc könyvtár olyan állapot információk részére szánt, amelyeknek nincs szükségük külön alkönyvtárra; további könyvtáraknak csak abban az esetben kellene itt jelen lenniük, amennyiben a kérdéses alkalmazást tartalmazza az adott terjesztés (distribution).

A /var/state/<name> az a hely, amelyet valamennyi terjesztésnek (distribution) használnia kellene a csomagolás támogatására. Az eltérő terjesztések természetesen használhatnak eltérő elnevezéseket.

E szabvány előző kiadásai a /var/lib elnevezést használták erre a hierarchiára. A /var/lib használata nem javasolt, bár használható párhuzamosan a mindenképpen szükséges /var/state hierarchiával; átmeneti intézkedésként az alkalmazás-specifikus adatok számára. Ám mindenképpen jegyezzük meg, hogy ez az engedmény a szabvány jövőbeni kiadásaiban megszűnik. Egy másik megoldás lehet, hogy a /var/lib egy szimbolikus link a /var/state könyvtárra.

A /var/lib könyvtár csak az object fájlok és ezek archiváltjai által használt fokozottan; ez igaz a jelenlegi BSD UNIX változatokra éppúgy, mint a jelenlegi GNU csomagokra. Ezek szerint a /var/lib elnevezés valóban nem tűnik megfelelőnek. A BSD a /var/db elnevezést használja a hasonló könyvtára számára. Ez az elnevezés nyílt megszorításnak tűnik, mivel a bennefoglalt könyvtárstruktúrát elsődlegesen az adatbázis fájlok (.db) részére szánták.
next up previous index
Következő: 5.1.16.12.1 /var/state/<szövegszerkesztő> : Szövegszerkesztői Fel: 5.1.16 A /var hierarchia Előző: 5.1.16.11.2 /var/spool/rwhod : Az   Index

1999-09-17