next up previous index
Következő: 15.112.7 FÁJLOK Fel: 15.112 ssh(8) Előző: 15.112.5 KONFIGURÁCIÓS FÁJLOK   Index

15.112.6 KÖRNYEZET

Az ssh normális esetben a következő környezeti változókat állítja be:
DISPLAY
A DISPLAY változó az X11 szerver helyére utal. Ezt az ssh automatikusan egy ,,gépnév:n'' alakra állítja be, ahol a gépnév annak a gépnek a neve, ahol a shell fut, és n egy >= 1 egész szám. Az ssh ezt arra használja, hogy az X11 kapcsolatokat a biztonságos csatornán forwadolja. Jobb, ha a felhasználó nem állítja be maga a DISPLAY-t expliciten, mert ez azt eredményezi, hogy az X11 kapcsolat nem lesz biztonságos. (és a felhasználó kénytelen lesz magának bemásolni a szükséges authorizációs cookie­kat).
HOME
A felhasználó home könyvtára.
LOGNAME
A USER szinonimája - az olyan rendszerekkel való kompatibilitás céljából, amelyek ezt a változót használják.
MAIL
A felhasználó mailbox-a.
PATH
Egy olyan alapértelmezett PATH-ra van beállítva, amelyet fordítás közben lehet megadni az ssh-nak, vagy egyes rendszerekben a /etc/environment-ben vagy a /etc/default/login-ban.
SSH_AUTH_SOCK
Ha létezik, arra van használva, hogy egy olyan unix-domain sockethez vezető path-ot jelezzen, ami egy authentikációs közvetítővel (avgy lokális megfelelőjével) való kapcsolathoz kell.
SSH_CLIENT
A kapcsolat kliens részét jelzi. Ez a változó három space-el határolt értéket tartalmaz: kliens ip-cím, kliens portszám és szerver portszám.
SSH_ORIGINAL_COMMAND
Ez az eredeti parancssor kényszerített parancsfuttatás esetén. Arra lehet használni, hogy elérd az argumentumokat stb. a túloldalról.
SSH_TTY
Ez a jelenlegi shellel vagy parancsal társított tty nevére (egy eszközhöz vezető útvonalra) van állítva. Ha a jelenlegi session­nak nincs tty-je, ez a változó nincs beálítva.
TZ
Az időzóna (timezone) változó a jelenlegi időzónát jelzi, ha az be volt állítva a démon indításakor. (A démon átadja ezt az értéket az új kapcsolatoknak.)
USER
A belépett felhasználó neve.
Ezeken kívül az ssh elolvassa a /etc/environment és $HOME/.ssh/environment, fájlokat, és VÁLTOZÓNÉV=érték formátumú sorokat ad a környezethez. Egyes rendszereken további mechanizmusok is létezhetnek a környezet beállítására, így például a /etc/default/login Solaris-on.


next up previous index
Következő: 15.112.7 FÁJLOK Fel: 15.112 ssh(8) Előző: 15.112.5 KONFIGURÁCIÓS FÁJLOK   Index

1999-09-17