next up previous index
Következő: 15.113.3.0.0.1 Speciális karakterek Fel: 15.113 stty(1) Előző: 15.113.2 VÁZLAT   Index

15.113.3 LEÍRÁS

Argumentum nélkül az stty a baud rátát, a vonal discipline számát (ha a rendszer ezt támogatja) és azon vonalbeállításokat írja ki, melyek az stty sane beállítás óta megváltoztak. A mód olvasása és beállítása a standard bemenethez kapcsolt tty-on keresztül történik. Az stty a kövekező nem-opció argumentumokat fogadja el, melyek a terminál vonal működésének jellemzőit változtatják meg. (A lehetőségek előtti ,,[-]'' azt jelenti, hogy ez kikapcsolható, ha egy ,,-''-t teszünk eléje. Néhány argumentum nem elérhető minden rendszeren, mivel nem-POSIX bővítéseket használnak. Ezeket az argumentumokat ,,(np)''-vel jelöljük.)

Vezérlőbeállítások (control settings):

[-]parenb
Paritásbit generálása a kimeneten és elfogadása a bemeneten.
[-]parodd
Páratlan (odd) paritás beállítása. (Még ,,-''-szal is.)
cs5 cs6 cs7 cs8
A karakterméret 5, 6, 7, illetve 8 bitre állítása.
[-]hupcl [-]hup
Felfüggesztő jel (hangup signal) küldése, amikor az utolsó processz lezárja a tty-t.
[-]cstopb
Két stopbit használata karakterenként. (,,-''-szal csak egy stopbit lesz.)
[-]cread
Megengedi a bemenet fogadását.
[-]clocal
Nem engedélyezi a modem vezérlő jeleit.
[-]crtscts (np)
Megengedi az RTS/CTS handshaking-et.

Bemeneti beállítások (input settings):

[-]ignbrk
A break karakterek figyelmen kívül hagyása.
[-]brkint
A break-ek megszakadás jelet (interrupt signal) eredményeznek.
[-]ignpar
A paritáshibás karakterek figyelmen kívül hagyása.
[-]parmrk
A paritáshibák megjelölése (255-0 karaktersorozattal).
[-]inpck
A bemeneti paritásellenőrzés engedélyezése.
[-]istrip
A bemeneti karakterek magas (8.) bitjének törlése.
[-]inlcr
Az újsort (newline) kocsivisszára (carriage return) fordítja.
[-]igncr
A kocsivisszát (carriage return) figyelmen kívül hagyja.
[-]icrnl
A kocsivisszát újsorra fordítja.
[-]ixon
Engedélyezi aXON/XOFF vezérlést (flowcontrol).
[-]ixoff[-]tandem
Engedélyezi a stop karakter küldését ha a rendszer bemeneti puffere majdnem megtelt, illetve a start karaktert, ha ez újra majdnem üres lesz.
[-]iuclc (np)
A nagybetűket kisbetűre cseréli.
[-]ixany(np)
Engedélyezi, hogy bármely karakter újrakezdje a kimenetet. (,,-'' esetén csak a start karakterre kezdi újra.)
[-]imaxbel (np)
Megengedi a ,,dudálást'' (beeping) és azt, hogy a bemeneti puffer ne ürüljön, ha megtelt.

Kimeneti beállítások (output settings):

[-]opost
A kimenet utófeldolgozása.
[-]olcuc (np)
A kisbetűs karaktereket nagybetűssé alakítja.
[-]ocrnl (np)
A kocsivisszát újsorra fordítja.
[-]onlcr (np)
Az újsort kocsivissza­újsorra fordítja.
[-]onocr (np)
Az első oszlopban nem nyomtat kocsivisszát.
[-]onlret (np)
Az újsor kocsivisszaként viselkedik.
[-]ofill (np)
Kitöltő (padding) karaktereket használ a késleltetéshez az időzítés helyett.
[-]ofdel (np)
Törlő (delete) karaktereket használ a feltöltéshez a ,,null'' karakterek helyett.
nl1 nl0 (np)
Újsor késleltetési stílus.
cr3 cr2 cr1 cr0 (np)
Kocsivissza késleltetési stílus.
tab3 tab2 tab1 tab0 (np)
Vízszintes tabulátor késleltetési stílus.
bs1 bs0 (np)
Visszatörlés (backspace) késleltetési stílus.
vt1 vt0 (np)
Függőleges tabulátor késleltetési stílus.
ff1ff0 (np)
Lapdobás késleltetési stílus.

Helyi beállítások (local settings):

[-]isig
Megengedi az ,,interrupt'', ,,quit'' és ,,suspend'' speciális karaktereket.
[-]icanon
Megengedi az ,,erase'', ,,kill'', ,,werase'', és ,,rprnt'' speciális karaktereket.
[-]iexten
Megengedi a nem-POSIX speciális karaktereket.
[-]echo
Visszhangozza a bemeneti karaktereket.
[-]echoe, [-]crterase
A törlőkaraktert (erase) backspace­space­backspace­ként visszhangozza.
[-]echok
Újsort visszhangoz ,,kill'' karakter után.
[-]echonl
Az újsor visszhangozása még akkor is, ha más karaktert nem visszhangoz.
[-]noflsh
Az ürítés (flush) letiltása az ,,interrupt'' és ,,quit'' speciális karakterek után.
[-]xcase (np)
Megengedi a be­ és kimeneti nagybetűs karaktereket ha előttük a kisbetűs megfelelőjük áll egy ,,\'' kíséretében, ha ,,icanon'' is be van kapcsolva.
[-]tostop (np)
A terminálra írni próbáló háttérbeli processzek megállítása.
[-]echoprt [-]prterase (np)
A ,,\'' és ,,/'' közti törölt karakterek visszafele visszhangozása.
[-]echoctl [-]ctlecho (np)
A vezérlőkarakterek ,,^c'' formában való megjelenítése a betű szerinti helyett.
[-]echoke[-]crtkill (np)
A ,,kill'' speciális karaktert úgy visszhangozza, hogy a sorban minden karaktert töröl az ,,echoprt'' és ,,echoe'' beállítások szerint, és nem az ,,echoctl'' illetve ,,echok'' szerint.

Kombinációs beállítások (combination settings):

[-]evenp [-]parity
Ugyanaz, mint ,,parenb -parodd cs7''. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,-parenb cs8''.
[-]oddp
Ugyanaz, mint ,,parenb parodd cs7''. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,-parenb cs8''.
[-]nl
Ugyanaz, mint ,,-icrnl -onlcr''. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret''.
ek
Az ,,erase'' és ,,kill'' speciális karaktereket az alapértelmezettre állítja vissza.
sane
Ugyanaz, mint ,,cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff-iuclc -ixanyimaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke'', továbbá a speciális karaktereket is az alapértelmezettre állítja vissza.
[-]cooked
Ugyanaz, mint ,,brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon'', továbbá az ,,eof'' és ,,eol'' speciális karaktereket az alapértelmezettre állítja vissza, ha azonosak a ,,min'' és ,,time'' karakterekkel. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,raw''.
[-]raw
Ugyanaz, mint ,,-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany-imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0''. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,cooked''.
[-]cbreak
Ugyanaz, mint ,,-icanon''.
[-]pass8
Ugyanaz, mint ,,-parenb -istrip cs8''. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,parenb istrip cs7''.
[-]litout
Ugyanaz, mint ,,-parenb -istrip -opost cs8''. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,parenb istrip opost cs7''.
[-]decctlq (np)
Ugyanaz, mint ,,-ixany''.
[-]tabs (np)
Ugyanaz, mint ,,tab0''. ,,-'' jellel ugyanaz, mint ,,tab3''.
[-]lcase [-]LCASE (np)
Ugyanaz, mint ,,xcase iuclc olcuc''.
crt
Ugyanaz, mint ,,echoe echoctl echoke''.
dec
Ugyanaz, mint ,,echoe echoctl echoke-ixany'', továbbá az ,,interrupt'' speciális karaktert ,,Ctrl­C''-re, az ,,erase''-t ,,Del''-re a ,,kill''-t ,,Ctrl-U''-ra állítja be.
next up previous index
Következő: 15.113.3.0.0.1 Speciális karakterek Fel: 15.113 stty(1) Előző: 15.113.2 VÁZLAT   Index

1999-09-17