next up previous index
Következő: 15.117.6 KONFIGURÁCIÓS FÁJL SZINTAKTIKAI Fel: 15.117 syslog.conf(5) Előző: 15.117.4 VÉGREHAJTÁSOK   Index

15.117.5 PÉLDÁK

A következőkben néhány olyan példa kerül felsorolásra, amelyek között alkalmanként a való életből (létező számítógépekről, konfigurációkból) kiragadott esetek is vannak. Remélhetőleg ezek minden tekintetben kidolgozott példák, ám ha mégsem küldjetek a részemre (Joey) néhány sort.

#Összegyűjti a kritikus üzeneteket a critical-ba
#
*.=crit;kern.none /var/adm/critical
#Ezzel a bejegyzéssel valamennyi crit prioritású (kritikus) üzenetet
#gyűjtjük össze a /var/adm/critical fájlba, kivéve bármely kernel üzenetet.
#A kernel üzenetei elsőként összegyűlnek a kernel fájlban.
#A kritikus és a magasabb prioritásúak pedig átmennek egy
#másik számítógépre, illetve a konzolra kerülnek.
#
kern.* /var/adm/kernel
kern.crit @finlandia
kern.crit /dev/console
kern.info;kern.!err /var/adm/kernel-info
#Az első szabály alapján bármely üzenet, amely a kernel szolgáltatásából
#adódik, a /var/adm/kernel fájlba kerül.
#A második szabálynál a crit és az annál magasabb prioritású kernel üzenetek
#átkerülnek a finlandia nevű távoli számítógépre. Ez abban az esetben
#hasznos, ha egy hoszt összeomlik és a diszkjén olyan helyrehozhatatlan
#hibák keletkeznek, amik miatt nem lehet elolvasni az összegyűjtött
#üzeneteket. Ám ha ezek az üzenetek egy távoli számítógépen is
#megtalálhatók, akkor még megtudhatjuk a rendszerösszeomlás okát.
#A harmadik szabály ezeket az üzeneteket (a második jelentés üzeneteit)
#közvetlenül az aktuális gép konzoljára küldi, így az a személy is megkapja
#azt, aki éppen ezen a gépen dolgozik.
#A negyedik sor azt mondja meg a syslogd-nak, hogy mentse el valamennyi info
#és az annál magasabb prioritású (egészen a warning-ig) kernel üzenetet a
#/var/adm/kernel­info fájlba. Azonban ebből hagyja ki valamennyi err,illetve
#a magasabb prioritású üzeneteket.
#
#A tcp wrappers naplózzon a mail.info-val, hogy lássuk
#a tty12 valamennyi kapcsolatát.
#
mail.=info /dev/tty12
#Ez valamennyi üzenetet, amely mail.info-t használ (forrásban LOG_MAIL |
#LOG_INFO) a /dev/tty12-höz irányítja, azaz a 12. konzolra. Például a
#tcpwrapper tcpd(8) ezt használja alapértelmezésben.
#
#Gyűjtse össze valamennyi a levelezéssel kapcsolatos
#üzenetet egy fájlba
#
mail.*;mail.!=info /var/adm/mail
#Ez a séma megfelel valamennyi olyan üzenetnek, amely a mail
#szolgáltatással kapcsolatos, kivéve az info prioritású üzeneteket. Ezek a
#/var/adm/mail fájlban lesznek összegyűjtve.
#
#Naplózza valamennyi mail.info és news.info tipusú
#üzeneteket az info fájlban.
#
mail,news.=info /var/adm/info
#Igy egy kivonatot fogunk kapni azokról az üzenetekről, amelyek mail.info
#vagy news.info tipussal érkeznek és ezeket a /var/adm/info fájlban
#tároljuk.
#
#Naplózd az info és a notice (megjegyzés) üzeneteket
#a messages fájlban
#
*.=info;*.=notice;\
mail.none /var/log/messages
#Ez hagyja, hogy a syslogd naplózza valamennyi olyan üzenetet, amely info
#vagy notice szolgáltatással érkezik és ezeket tegye a /var/log/messages
#fájlba. Kivétel azonban minden olyan üzenet, amely a mail szolgáltatást
#használja.
#
#Naplózza az info üzeneteket a messages fájlba
*.=info;\
mail,news.none /var/log/messages
#Ez a megállapítás azt fogja okozni, hogy a syslogd naplózni fogja
#valamennyi info prioritással érkező üzenetet a /var/log/messages fájlba,
#ám a mail vagy a news szolgáltatással érkező üzenetek nem kerülnek
#bele ebbe az állományba.
#
#A vészüzenetek a wall-t használva jelenítődjenek meg.
*.=emerg
#Ez a szabály arra utasítja a syslogd-ot, hogy írja ki valamennyi
#vészüzenetet a jelenleg bejelentkezett valamennyi felhasználó részére. Ez
#a wall tipusú végrehajtás.
#
#Az alert (készenléti) prioritás üzenetei közvetlenül
#az üzembentartóhoz (a karbantartóhoz) kerülnek.
*.alert root,joey
#E szabály alapján valamennyi alert (készenléti) vagy magasabb prioritású
#üzenetet a terminálok üzembentartója kapja meg; ez esetben a ,,root'' és
#a ,,joey'' nevű felhasználó, amennyiben be vannak jelentkezve a rendszerre.
#
*.* @finlandia
#Ennek a szabálynak a következményeként valamennyi üzenet átküldésre kerül a
#távoli finlandia nevű számítógépre. Ez különösen több számítógép esetében
#hasznos, mivel ekkor valamennyi syslog üzenet egy gépen gyülik össze,
#illetve tárolódik.
1999-09-17