next up previous index
Következő: 15.123.4 OPCIÓK Fel: 15.123 test(1) Előző: 15.123.2 VÁZLAT   Index

15.123.3 LEÍRÁS

Megjegyzendő, hogy a legtöbb buroknak (shell) van beépített parancsa azonos névvel és hasonló funkciókkal. A test program egy állapottal (status) tér vissza, amely lehet 0 (igaz) vagy 1 (hamis) az expr kifejezés logikai értékétől függően. A kifejezések lehetnek egy- vagy kétváltozósak (unary, binary). Az egyváltozós kifejezések többnyire egy fájl állapotát vizsgálják. De vannak ezen kívül string operátorok és numerikus összehasonlító operátorok is.
-b fájl
Igaz ha a fájl létezik és blokkos speciális fájl (block special).
-c fájl
Igaz ha a fájl létezik és karakteres speciális fájl (character special).
-d fájl
Igaz ha a fájl létezik és könyvtár.
-e fájl
Igaz ha a fájl létezik.
-f fájl
Igaz ha a fájl létezik és szabályos fájl.
-g fájl
Igaz ha a fájl létezik és set-group-id -s fájl.
-k fájl
Igaz ha a fájl ,,sticky'' bitje be van állítva.
-L fájl
Igaz ha a fájl létezik és szimbolikus kötés (symbolic link).
-p fájl
Igaz ha a fájl létezik és csőhálózat (named pipe).
-r fájl
Igaz ha a fájl létezik és olvasható.
-s fájl
Igaz ha a fájl létezik és 0­nál nagyobb méretű.
-S fájl
Igaz ha a fájl létezik, és egy socket.
-t [fd]
Igaz ha fd egy terminálon van nyitva. Ha fd -t elhagyjuk, alapértelmezésként az 1 áll helyette, ami a standard kimenetre utal.
-u fájl
Igaz ha a fájl létezik és a set-user-id bitje be van állítva.
-w fájl
Igaz ha a fájl létezik és írható.
-x fájl
Igaz ha a fájl létezik és végrehajtható.
-O fájl
Igaz ha a fájl létezik és az aktuális felhasználó tulajdonában van.
-G fájl
Igaz ha a fájl létezik és az aktuális csoport tulajdonában van.
fájl1 -nt fájl2
Igaz ha fájl1 újabb (a módosítási időt tekintve), mint fájl2.
fájl1 -ot fájl2
Igaz ha fájl1 régebbi, mint fájl2.
fájl1 -ef fájl2
Igaz ha fájl1 és fájl2 -nek azonos eszköz- és inode-számuk van.
-z string
Igaz ha a string 0 hosszúságú.
-n string
string Igaz ha a string nem 0 hosszúságú.
string1 = string2
Igaz ha a stringek megegyeznek.
string1 != string2
Igaz ha a stringek nem egyeznek meg.
! expr
Igaz ha expr hamis.
expr1 -a expr2
Igaz ha expr1 és expr2 is igaz. (Logikai `és'.)
expr1 -o expr2
Igaz ha expr1 vagy expr2 igaz. (Logikai `vagy'.)
arg1 OP arg2
OP valamelyik a következőkből: -eq, -ne, -lt, -le, -gt, -ge. Ezek az aritmetikai operátorok igaz értéket adnak, ha arg1 rendre egyenlő, nem egyenlő, kisebb mint, kisebb vagy egyenlő, nagyobb mint, nagyobb vagy egyenlő mint arg2. arg1 és arg2 pozitív vagy negatív egész kell legyen, vagy pedig a -l string seciális kifejezés, amely a string hosszát jelenti.


next up previous index
Következő: 15.123.4 OPCIÓK Fel: 15.123 test(1) Előző: 15.123.2 VÁZLAT   Index

1999-09-17