next up previous index
Következő: 16.2 /etc/at.deny Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16. Konfigurációs fájlok   Index


16.1 /etc/adduser.conf

# /etc/adduser.conf: `adduser' configuration.
# See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.
# Az adduser parancs konfigurációs állománya.
# A teljes dokumentációért nézd meg az adduser(5) és az adduser.conf(5)
# kézikönyv lapokat.

# The DSHELL variable specifies the default login shell on your
# system.
# A DSHELL változó határozza meg az alapértelmezett bejelentkezési
# shellt a rendszereden. Ezt rendeli hozzá automatikusan a rendszer
# az újonnan létrehozott felhasználókhoz.
DSHELL=/bin/bash

# The DHOME variable specifies the directory containing users' home
# directories.
# A DHOME változó határozza meg az alapértelmezett könyvtárat, ahová az
# újonnan létrehozott felhasználók könyvtárai kerülnek.
DHOME=/home

# If GROUPHOMES is "yes", then the home directories will be created as
# /home/groupname/user.
# Ha a GROUPHOMES változó értéke yes, akkor az újonnan létrehozott
# felhasználók könyvtárai a /home/groupname/ könyvtár alá kerülnek.
GROUPHOMES=no

# If LETTERHOMES is "yes", then the created home directories will have
# an extra directory - the first letter of the user name. For example:
# /home/u/user.
# Ha a LETTERHOMES változó értéke yes, akkor az újonnan létrehozott
# home könyvtárak kiegészülnek egy extra könyvtárral - a felhasználó
# nevének első betűjéből. Például: /home/u/user
LETTERHOMES=no

# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user
# files; in other words, files such as a sample .profile that will be
# copied to the new user's home directory when it is created.
# A SKEL változó értéke határozza meg azt a könyvtárat, ahonnan a
# rendszer ,,feltölti'' az új felhasználók home könyvtárát a
# rendszergazda szerint szükséges fájlokkal. Tehát amit ebbe a
# könyvtárba helyez a root, az minden újonnan létrehozott felhasználónak
# bekerül a home könyvtárába, és a tulajdona lesz.
SKEL=/etc/skel

# FIRST_SYSTEM_UID to LAST_SYSTEM_UID inclusive is the range for UIDs
# for dynamically allocated administrative and system accounts.
# A két változó értékének megváltoztatásával a root dinamikusan
# változtathatja az adminisztratív és rendszeraccountok felhasználható
# UID-jét.
FIRST_SYSTEM_UID=100
LAST_SYSTEM_UID=999

# FIRST_UID to LAST_UID inclusive is the range of UIDs of dynamically
# allocated user accounts.
# A két változó értékének megváltoztatásával a root dinamikusan
# változtathatja a felhasználók felhasználható UID-jét.
FIRST_UID=1000
LAST_UID=29999

# The USERGROUPS variable can be either "yes" or "no".  If "yes" each
# created user will be given their own group to use as a default, and
# their home directories will be g+s.  If "no", each created user will
# be placed in the group whose gid is USERS_GID (see below).
# A USERGROUPS változó lehetséges értéke yes vagy no. Ha yes-re van
# állítva, akkor a saját nevük lesz a csoportjuk neve, tehát minden
# felhasználónak saját csoportja lesz, a saját nevével. Ebben az esetben
# a home könyvtárán a home könyvtárán lesz egy groupgid bit, ami azt
# eredményezi, hogy amit belemásolnak a könyvtárba, az a könyvtár
# csoportjának a tulajdona lesz.
# Ha no-ra van állítva, akkor a létrehozott felhasználóknak a
# GID-je meg fog egyezni a USERS_GID változóban feltüntetett értékkel.
USERGROUPS=yes

# If USERGROUPS is "no", then USERS_GID should be the GID of the group
# `users' (or the equivalent group) on your system.
# Ha a USEGROUPS no-ra van állítva, akkor a USERS_GID változó értéke
# lesz a felhasználó csoportjának a száma.
USERS_GID=100

# If QUOTAUSER is set, a default quota will be set from that user with
# `edquota -p QUOTAUSER newuser'
# Ha ez a változó be van állítva, akkor hozzárendeli a beállított
# felhasználó quótáját a újonnan létrehozott felhasználóhoz.
QUOTAUSER=""1999-09-17