next up previous index
Következő: 16.4 /usr/sbin/checksecurity Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.2 /etc/at.deny   Index


16.3 /etc/chechsecurity.conf

#
# This is the checksecurity script configuration file
# Ez a checksecurity script konfigurációs állománya
#
# These configuration variables mabye set:
# Ezeket a konfigurációs változókat változtathatjuk meg:
# 
#   CHECKSECURITY_FILTER
#   CHECKSECURITY_NOFINDERRORS
#   CHECKSECURITY_DISABLE
#   CHECKSECURITY_NONFSAFS
#
# Each is described in it's own section below -- search for ####
# as a section divider.
# Mindegyik szekció el van választva egymástól -- keresd a "####"
# jelet, mint szekció-elválasztót.
#
####
#
# The CHECKSECURITY_FILTER variable is used as an argument to
# "grep -vE" to filter lines from the output of the "mount"
# command.
# A CHECKSECURITY_FILTER változót használjuk, mint egy argumentumot
# a "grep -vE" szűrősorban, amelynek a kimenete a "mount" parancshoz
# kapcsolódik.
#
# The default is not check the following file systems:
# Alapértelmezésben nem ellenőrzi a következő fájlrendszereket:
#
#  type proc
#  type msdos
#  type iso9660
#  type ncpfs
#  type smbfs
#  type nfs
#  type afs
#  type auto (They'll typically be picked up on the nfs branch)
#
#  floppies (i.e. /dev/fd<whatever>)
#  anything on /mnt
#
# Use temp variables to build up CHECKSECURITY_FILTER, to make it
# a little more readable.
# Átmeneti változókat használunk a CHECKSECURITY_FILTER felépítésére,
# ez egy kicsit több olvasnivalót ad.
#
CS_NFSAFS='(nfs|afs)'
# Uncomment the next line to get the old behaviour.
# Vedd ki a kommentet a következő sor elől, ha a régi viselkedésmódot
# akarod kapni.
#CS_NFSAFS='(nfs|afs) \(.*(nosuid|noexec).*nodev.*\)'
#
CS_TYPES=' type (auto|proc|msdos|fat|vfat|iso9660|ncpfs|smbfs|'$CS_NFSAFS')'
#
CS_DEVS='^/dev/fd'
#
CS_DIRS='on /mnt'
#
CHECKSECURITY_FILTER="$CS_TYPES|$CS_DEVS|$CS_DIRS"
#
# Clear the temporary variables
# Törli az átmeneti változókat.
#
unset CS_NFSAFS CS_TYPES CS_DIRS
#
####
#
# The CHECKSECURITY_NOFINDERRORS, if set to "TRUE" (case sensitive),
# redirects any errors from the find command used in checksecurity
# to /dev/null.
# Ha ez a változó "TRUE"-ra van állítva (betűérzékenyre), akkor
# a parancs minden hibaüzenetét átirányítja a /dev/null-ba.
CHECKSECURITY_NOFINDERRORS="FALSE"
####
#
# The CHECKSECURITY_DISABLE, if set to "TRUE" (case sensitive),
# disables the running of checksecurity
# Ha ez a változó "TRUE"-ra van állítva (betűérzékenyre), akkor
# kikapcsolja a checksecurity futását.
CHECKSECURITY_DISABLE="FALSE"
####
#
# The CHECKSECURITY_NONFSAFS, if set to "TRUE" (case sensitive),
# disables the message about insecurely mounted nfs/afs disks
# Ha ez a változó "TRUE"-ra van állítva (betűérzékenyre), akkor
# kikapcsolja az üzeneteket, amelyeket a nem biztonságosan mountolt
# nfs/afs lemezek miatt kapunk.
CHECKSECURITY_NONFSAFS="FALSE"1999-09-17