next up previous index
Következő: 16.8 /etc/ftpusers Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.6 /etc/exports   Index


16.7 /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# A fájlrendszer statikus információit tartalmazza. Az első mező a
# speciális blokkos eszközt vagy távoli fájlrendszert adja meg; a
# második mező a becsatolási pontjukat; a harmadik mező a fájlrendszer
# típusát tartalmazza; a negyedik mező a használandó becsatolási opciókat
# tartalmazza; az ötödik mezőt a dump parancs használja és a hatodik mezőt
# az fsck program használja annak eldöntésére, hogy a rendszer indulásakor
# milyen sorrendben végezze a fájlrendszerek ellenőrzését.
#
# Bővebb információkért nézd meg az fstab(5) kézikönyv oldalait.
#
# <file system>   <mount point>  <type> <options>  <dump> <pass>
/dev/hda1        /        ext2  defaults  0    1
/dev/hda2        none      swap  sw     0    0
proc        /proc      proc  defaults  0    0
/dev/hda3    /usr/local  ext2  rw,nodev   1    2
/dev/hda5    /home  ext2  rw,nodev,nosuid,usrquota,grpquota 1 2
/dev/hda6    /stuff    ext2  rw,usrquota,grpquota 1 2
/dev/hdd	/cdrom	iso9660	noauto,user	 0	 0
/dev/fd0	/floppy	ext2	noauto,user	 0    0
/dev/hdc1   /mnt/cdimage  vfat  noauto,nodev,noexec,nosuid,gid=101,
umask=002 0 0
molos:/home   /mnt/molos/home     nfs   noauto
molos:/mnt   /mnt/molos/mnt     nfs   noauto
molos:/cdrom  /mnt/molos/cdrom    nfs   noauto
molos:/home2  /mnt/molos/home2    nfs   noauto1999-09-17