next up previous index
Következő: 16.14 /etc/hosts.equiv Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.12 /etc/hosts.allow   Index


16.13 /etc/hosts.deny

# /etc/hosts.deny: list of hosts that are _not_ allowed to access the system.
#         See the manual pages hosts_access(5), hosts_options(5)
#         and /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz
# Azoknak a gépeknek a listáját tartalmazza, akiknek tiltott a
# hozzáférés a rendszerünkhöz. Egyéb információkért nézd meg a
# hosts_access(5) és hosts_options(5) kézikönyv oldalait, és a
# /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz fájlt.
#
# Example:  ALL: some.host.name, .some.domain
#       ALL EXCEPT in.fingerd: other.host.name, .other.domain
#
# If you're going to protect the portmapper use the name "portmap" for the
# daemon name. Remember that you can only use the keyword "ALL" and IP
# addresses (NOT host or domain names) for the portmapper. See portmap(8)
# and /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz for further information.
# Ha védeni szeretnéd a portmapper démonodat, akkor használd a portmap
# nevet. Emlékezz arra, hogy csak az ,,ALL'' kulcsszót és IP címeket
# tudsz használni (gép és domain neveket nem) a portmappernél. Bovebb
# információkért nézd meg a portmap(8)-at és a
# /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz fájlt.
#
# The PARANOID wildcard matches any host whose name does not match its
# address.
# A PARANOID helyettesítő név minden gépre vonatkozik, akinek nem
# találjuk meg a címét.
ALL: PARANOID1999-09-17