next up previous index
Következő: 16.30 /etc/securetty Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.28 /etc/porttime   Index


16.29 /etc/profile

# /etc/profile: system-wide .profile file for bash(1).
# A rendszer .profile fájlja, a bash(1) shell használja.

PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games"
# A PATH környezeti változó beállítása.
PS1="\\$ "
# A prompt beállítása.

export PATH PS1
# A környezeti változók exportálása.

umask 002
# A fájlok létrehozásukkor ilyen jogokkal jönnek létre. A 777 jogokból
# vonódik le az itt megadott érték.1999-09-17