next up previous index
Következő: 16.33 /etc/updatedb.conf Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.31 /etc/shells   Index


16.32 /etc/syslog.conf

#  /etc/syslog.conf	Configuration file for syslogd.
#			A syslogd konfigurációs fájlja.
#
#			For more information see syslog.conf(5)
#			manpage.
# Bővebb információkért nézd meg a syslog.conf(5) kézikönyv oldalait.

#
# First some standard logfiles.  Log by facility.
# Először néhány standard logfájl. Körülmények loggolása.
#

auth,authpriv.*			/var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none		-/var/log/syslog
#cron.*				/var/log/cron.log
daemon.*			-/var/log/daemon.log
kern.*				-/var/log/kern.log
lpr.*				-/var/log/lpr.log
mail.*				/var/log/mail.log
user.*				-/var/log/user.log
uucp.*				-/var/log/uucp.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
# A levelezőrendszer loggolása. Könnyű írni olyan scriptet, amely
# elemzi ezeket a fájlokat.
#
mail.info			-/var/log/mail.info
mail.warn			-/var/log/mail.warn
mail.err			/var/log/mail.err

# Logging for INN news system
# Az INN hírolvasó rendszer loggolása.
#
news.crit			/var/log/news/news.crit
news.err			/var/log/news/news.err
news.notice			-/var/log/news/news.notice

#
# Some `catch-all' logfiles.
# Néhány "mindent-elkapok" logfájl.
#
*.=debug;\
	auth,authpriv.none;\
	news.none;mail.none	-/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
	auth,authpriv.none;\
	cron,daemon.none;\
	mail,news.none		-/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
# Veszély esetén minden bejelentkezett felhasználónak elküldi.
#
*.emerg				*

#
# I like to have messages displayed on the console, but only on a virtual
# console I usually leave idle.
# Szeretném látni az üzeneteket a konzolon, de csak egy virtuális
# konzolt tudok nélkülözni.
#
#daemon,mail.*;\
#	news.=crit;news.=err;news.=notice;\
#	*.=debug;*.=info;\
#	*.=notice;*.=warn	/dev/tty8

# The named pipe /dev/xconsole is for the `xconsole' utility.  To use it,
# you must invoke `xconsole' with the `-file' option:
# A /dev/xconsole az xconsole segédprogram tagja.
# Használat esetén az xconsole-t a -file opcióval kell indítani.
# 
#    $ xconsole -file /dev/xconsole [...]
#
# NOTE: adjust the list below, or you'll go crazy if you have a reasonably
#      busy site..
# Az alábbi listát alakítsd át különben megőrülsz, ha egy meglehetősen
# forgalmas géped lesz.
#
daemon.*;mail.*;\
	news.crit;news.err;news.notice;\
	*.=debug;*.=info;\
	*.=notice;*.=warn	|/dev/xconsole1999-09-17