next up previous index
Következő: 2.2.13 Humor a Linuxban Fel: 2.2 A Linux története Előző: 2.2.11 Másolási jogok   Index


2.2.12 A Linux és a GNU kapcsolata

Az előző fejezetekben ízelítőt adtunk a szabadterjesztésű programok világából. Maga ez a téma is megérne egy külön dolgozatot, de itt hely hiányában csak az alapgondolatokat ismertettük. Ebbe az alapfilozófiába illeszkedik bele a Linux rendszer is.

Egyrészt, a Linux rendszermag (az első néhány verzió kivételével) a GPL hatálya alá esik, másrészt a Linux rendszerek alapprogramjai és a felhasználói programok jelentős hányada a GNU project keretében készült, vagy írója a GPL-t alkalmazza.

Bizonyos szempontból a Linux kiegészíti a GNU projectet. [...] a GNU egy teljes rendszer szeretne lenni, de ezidáig még nem írtak rá egy megbízható rendszermagot. Linus Torvalds és társai viszont pont ezt tették meg, igaz, nem a GNU keretein belül.

Nem látható pontosan előre, hogy hogyan alakul a jövő. Az is lehet, hogy a GNU rendszermag nem fog elkészülni, vagy legalábbis elterjedni, mert a Linuxot nehéz lesz túlszárnyalni. De az sem kizárható, hogy Richard Stallman egyszer csak mégis előáll a GNU kernellel, ami lesöpri a Linux-ot a színről. (Bár ezt kevéssé tartom valószínűnek.)


next up previous index
Következő: 2.2.13 Humor a Linuxban Fel: 2.2 A Linux története Előző: 2.2.11 Másolási jogok   Index

1999-09-17