next up previous index
Következő: 5.10 Időbeállítás Fel: 5.9.7 Linux szerverek biztonsági Előző: 5.9.7.7 Amit érdemes elolvasni   Index

5.9.7.8 Használt fogalmak definíciója

ARP
Address Resolution Protocol. Feladata az adott címhez tartozó hardver cím lekérdezése a másik géptől a következő módon (kicsit egyszerűsítve): küld egy broadcast üzenetet, amelyben elküldi azt a címet, amelyhez tartozó hardver címet tudni akarja. A broadcast üzenet lényege, hogy minden interface elfogadja a helyi hálózaton, de csak az fog válaszolni, akinek a címét az üzenet tartalmazza.
ARP cache
az ARP által lekérdezett hadver címek egy előre definiált ideig itt tárolódnak, ezért nem kell minden alkalommal újra lekérdezni őket.
certificate
a hálózaton erre felhatalmazott szerverek által kiadott tanúsítvány. Ha egy kliens kapcsolatot kezdeményez, a szerver elküldi a certificate-jét, amit a kliens ellenőriz. Ha rendben találja, megkezdődhet az információ átvitele.
chroot
használatával egy program bezárható egy adott könyvtárba. Ha jól állítjuk be, nincs lehetősége, hogy a a megadott könyvtáron kívül mást is lásson.
exploit
biztonsági hiba kihasználása, általában a kihasználására írt programot illetik e névvel.
hardver cím
a hálózati interface fizikai címe. Ethernet hálózatok esetén egy 32 bites hexa szám, amely alapesetben minden ethernet interface-nél különböző.
ICMP
Internet Control Message Protocol. A hálózatba kapcsolt intelligens eszközök - a hálózattal kapcsolatos - üzenetcseréjére találták ki.
ident
a kapcsolatot kezdeményező felhasználó nevének azonosítására szolgál.
noexec
a mount által használt opció. Az így felmountolt filerendszeren lévő programok nem futtathatók.
nosuid
a mount által használt opció. Az így felmountolt filerendszerben nincs hatása a setuid/setgid bitnek.
promiscuous mód
az ethernet interface olyan módja, amelyben nem csak a neki címzett csomagokat fogadja el, hanem mindent.
routing tábla
megadja egy adott célcím esetén az eléréséhez szükséges útvonalat.
rsh, rcp, rexec, rlogin
a kernel RPC (Remote Procedure Call) szolgáltatását használják. Az első egy shell-t hív a távoli gépen, az második file-okat másol a két gép között, a harmadik távoli programfuttatást tesz lehetővé, az utolsó beléptet a távoli gépre. A hálózaton kódolatlanul kommunikálnak, így az átvitt információ lehallgatható.
setuid/setgid
a futtatható binárisokon lévő ,,s'' bit. Ha a file tulajdonosának (setuid), illetve group-jának (setgid) jogai között van, akkor az adott program futtatója a file userének/groupjának jogaival rendelkezik a program futásának ideje alatt. A programok betöltése előtt a linker kitisztítja az environment veszélyes részeit, lefutásuk után pedig az általuk használt memóriaterületeket.
SNMP
Simple Network Management Protocol. Az intelligens hálózati eszközök távoli managementjének megkönnyítésére készült protokoll.
spoof(ing)
általában a hálózati kommunikáció valamely részébe harmadik fél részéről történő beavatkozás.
syslogd
a rendszer és az egyes programok üzeneteinek kezelésére írt daemon.
TCP
Transmission Control Protocol. A TCP réteg felelős a csomagok nagy részének veszteségmentes átviteléért. Kapcsolat-orientált protokoll, azaz várja az elküldött csomag nyugtázását. Ha ezt nem kapja meg egy meghatározott időintervallumon belül, újraadja a csomagot.
UDP
User Datagram Protocol. A feladata hasonló, mint a TCP-nek, de nem kapcsolat-orientált.
visszatérési cím
(return address) a következő végrehajtandó utasítás címe.
world-writable
a ,,t'' (sticky) bit be van állítva a könyvtáron vagy bárki számára írható/olvasható. A ,,t'' bit jelentése: mindenki számára írható/olvasható, de mindenkinek csak a saját tulajdonú file-okhoz vannak jogai.
Copyright Srágli Attila (sragli@choraii.com)

Köszönet Bedő Sándornak (bsanyi@valerie.inf.elte.hu) építő jellegű hozzászólásaiért.

A dokumentum eredeti formájában szabadon terjeszthető a copyright megjelölésével.


next up previous index
Következő: 5.10 Időbeállítás Fel: 5.9.7 Linux szerverek biztonsági Előző: 5.9.7.7 Amit érdemes elolvasni   Index

1999-09-17