next up previous index
Következő: 6.3 A prompt beállításai Fel: 6. Környezet testreszabása Előző: 6.1 Bejelentkezés   Index


6.2 Környezeti változók

A bash shell a következő változókat állítja be (saját használatára):

PWD
Az aktuális könyvtár nevét tartalmazza, megváltoztatására a cd parancs szolgál.
OLDPWD
Az előző aktuális könyvtár nevét tartalmazza.
UID
Az aktuális felhasználó ID-jét tartalmazza, a shell elindításakor inicializálódik.
EUID
Az aktuális felhasználó effektív ID-jét tartalmazza, a shell elindításakor inicializálódik.
GROUPS
Azoknak a csoportoknak a listáját tartalmazza, amelyekbe az aktuális felhasználó beletartozik.
BASH_VERSION
A használt bash shell verziószámát tartalmazza.
RANDOM
Egy véletlenszámot tartalmaz 0 és 32767 között.
HOSTNAME
Az aktuális gép nevét tartalmazza.
HOSTTYPE
Rendszerfüggő a tartalma.
OSTYPE
Rendszerfüggő a tartalma.
SHELLOPTS
Kettősponttal elválasztott listát tartalmaz a shell jelenlegi beállításairól.

A következő változókat használja a bash shell (ezeket megváltoztathatod saját magad is):

IFS
A mezőelválasztó, amiből a shell meg tudja állapítani, hogy mit akarsz két szóba írni. Az alapértelmezés:
PATH
Az itt megadott útvonalon keresi a végrehajtható parancsokat a shell. Kettősponttal elválasztott, teljes elérési úttal megadott könyvtárneveket tartalmaz.
HOME
Az aktuális felhasználó home könyvtára.
MAIL
Ha itt egy fájl neve szerepel és a MAILPATH változó nincs beállítva, akkor a bash informálja, ha új leveled érkezett a megadott fájlba.
MAILCHECK
Másodpercekben megadva az az érték, hogy mennyi időnként ellenőrizze a bash shell a leveleinket. Az alapértelmezés 60 másodperc. Ha ez a változó nincs beállítva, akkor a shell kikapcsolja a levelek ellenőrzését.
PS1
Az értékként megadott paramétereket fogja használni, mint elsődleges promptot. Az alapértelmezés: ``\s-\v\$ ''.
PS2
Az értékként megadott paramétereket fogja használni, mint másodlagos promptot. Az alapértelmezés: ``> ''.
PS3
Az értékként megadott paramétereket fogja használni, mint prompt.
PS4
Az értékként megadott paramétereket fogja használni, mint a PS1. Az alapértelmezés: ``+ ''.
HISTSIZE
A parancsoknak a száma, amennyire ,,emlékezzen'' a shell. Az alapértelmezés 500.
HISTFILE
Annak a fájlnak a neve, ahová a korábban kiadott parancsokat elmenti a shell. Az alapértelmezés ~/.bash_history. Ha nincs beállítva, akkor nem menti el a parancsokat a shell.
HISTFILESIZE
Maximum ennyi sorból állhat a history fájl. Az alapértelmezés 500.
OPTERR
Ha az értéke 1, akkor a bash a képernyőre írja a hibaüzeneteket, amiket belső parancsok generálnak.
LANG
A használt nyelv.
LC_ALL
Ez a változó felülbírálja a LANG változó értékét.
IGNOREEOF
Ha beállítjuk, akkor csak az exit vagy logout paranccsal enged kilépni a login shell, a Ctrl-d-vel nem. Ha nagyon erősködünk, akkor ki tudunk lépni a Ctrl-d-vel is, de a beállított értéknél eggyel többször kell lenyomnunk. Az alapértelmezés szerinti értéke 10.
FCEDIT
Az alapértelmezett szerkesztőt hívja meg, amikor az fc beépített parancsot hívjuk meg.

Létrehozhatsz saját változókat is, amelyekre hivatkozhatsz bárhonnan (amennyiben exportáltad is őket). Megadásuk név=érték formában lehetséges.


next up previous index
Következő: 6.3 A prompt beállításai Fel: 6. Környezet testreszabása Előző: 6.1 Bejelentkezés   Index

1999-09-17