next up previous index
Következő: 7.1.4.2 Processzváltozók Fel: 7.1.4 A BASH shell Előző: 7.1.4 A BASH shell   Index

7.1.4.1 Parancssori argumentumok

$0
A Linux parancs neve.
$n
Az n. parancssori argumentum; n legkisebb értéke 1 lehet. A parancssori argumentumok értékének megváltoztatására a set utasítást használhatjuk.
$*
Az összes parancssori argumentum az elsőtől kezdődően.
$@
Az elsőtől kezdődően az összes parancssori argumentum, önálló egységként kezelve.
$#
A parancssorban megadott argumentumok számát tartalmazza.
1999-09-17