next up previous index
Következő: 7.1.12 Ciklusok: while, until, Fel: 7.1 A Bourne-Again SHell Előző: 7.1.10 Fájl tesztek   Index

7.1.11 Feltételvizsgálatok: if, else, elif, case

if utasítás then utasítás fi
Végrehajtja az utasítást, ha a teszt utasítás igaz.
if utasítás then utasítás1 else utasítás2 fi
Az if-else szerkezet utasítás1-et hajtja végre, ha a teszt utasítása igaz, és utasítás2-t, ha hamis.
if utasítás then utasítás elif utasítás then utasítás else utasítás fi
Az elif segítségével if utasításokat ágyazhatunk egymásba. Az így kapott szerkezetekkel számos lehetőség közül választhatunk. Amikor az első if utasítás igaznak bizonyul, akkor az ahhoz tartozó utasítások végrehajtásra kerülnek, és a vezérlés kikerül az elif szerkezetből.
case karakterlánc in minta) utasítás;; esac
A case karakterlánc értékét hasonlítja az előre megadott mintákhoz. Ha talál olyan mintát, ami megegyezik karakterlánc értékével, akkor végrehajtja az ahhoz tartozó utasításokat.
utasítás && utasítás
Logikai ÉS; akkor szolgáltat igaz (0) értéket, ha mind a két utasítás visszatérési értéke 0. Ha az egyik utasítás nullától külömböző értékkel tér vissza, akkor az ÉS is hamis értéket szolgáltat.
utasítás || utasítás
Logikai VAGY; akkor szolgáltat igaz (0) értéket, ha legalább az egyik utasítás visszatérési értéke 0. Ha mind a két utasítás nullától külömböző értékkel tér vissza, akkor a VAGY is hamis értéket szolgáltat.
! utasítás
Logikai NEM; az utasítás visszatérési értékének invertálására szolgál.


next up previous index
Következő: 7.1.12 Ciklusok: while, until, Fel: 7.1 A Bourne-Again SHell Előző: 7.1.10 Fájl tesztek   Index

1999-09-17