next up previous index
Következő: 2.2.18 Kiegészítés Fel: 2.2 A Linux története Előző: 2.2.16 A Linux elterjedtsége   Index


2.2.17 Források

Dolgozatom anyagához az Internetről szereztem be a legtöbb forrást.

A fő vázat a Linus Torvalds által írt összefoglaló adta, ami megtalálható pl. a következő címen: ftp://ftp.kfki.hu/docs/misc/linux-history

Fontos dokumentum volt a 2.0.27-es kernel ,,COPYRIGHT'' és ,,CREDITS'' fájlja is. Ezek valószínűleg minden kernel-forrásban megtalálhatók kisebb változtatásokkal.

A ,,GNU kiáltvány'' szövegét az
ftp://ftp.vein.hu/ssa/forditasok/GNU_kialtvany.tex címről töltöttem le.

Kis részeket használtam Stefan Strobel, Tomas Uhl: Linux című könyvéből is.

A humoros mondások forrása:
ftp://ftp.icce.rug.nl/pub/unix/linuxcookie.data

Hasznosnak találtam még több, Internetről letöltött anyagot, amelyeknek pontos helyét itt terjedelmi okokból nem adom meg. Szerzőiktől ezúton kérek elnézést.
1999-09-17