next up previous index
Következő: 8.3.2 Pine Fel: 8.3.1 Lynx Előző: 8.3.1.16 Lynx 2.6 parancsainak   Index

8.3.1.17 Parancssori opciók (kapcsolók)

A Lynx parancssori opciók vagy kapcsolók összegzése megjelenik a képernyőn, ha a Lynx-et a ,,-help'' kapcsolóval hívjuk be. Ha a kapcsoló helyén csak a ,,-''-t írjuk be, a Lynx a további argumentumo(ka)t a billentyűzetről vagy fájlból várja. A billentyű-inputot ctrl-z-vel zárjuk le, a parancs-inputot pedig olyan sorral, amelyik dollárjellel kezdődik. Sok korlátozó, tiltó, engedélyező, fejléckérő, más böngészővel (Mosaic, Netscape, Microsoft Explorer) jelzésazonosító külső opciót adhatunk meg - ezeket kihagyom, és általában azokat említem meg, amelyek elősegítik a Lynx-xel való vakos tájékozódást a web lapokon.

-book
A könyvjelző fájlt írja elő indulófájlként. Ettől még a default beállítású vagy a parancssoron meghatározott indulófájl jelenik meg minden m (főképernyő) parancsra, és már induláskor is, ha a könyvjelző fájl hibás vagy üres.
-cache=szám
Beállítja a memóriában tárolt dokumentumok számát. Default érték: 10
-case
Stringkeresésnél különbséget tesz kis- és nagybetű között.
-cfg=fájlnév
Betölt egy saját igény szerint szerkesztett konfigurációs fájlt a rendszerkönyvtárban található ,,Lynx.cfg'' helyett. (Ez egy nagy jelentőségű kapcsoló; annak érdemes hozzáfogni saját cfg-fájl készítéséhez, aki ismeri a rendszergazda által felhasznált forrásfájlokat és a konfigurációs fájlt.
-crawl
Nem önálló, de az egyik leghasznosabb számunkra. a ,,-traversal'' kapcsolóval együtt a beállított URL-on elindulva gyorsan és folyamatosan leszed minden linkhez tartozó dokumentumot (sokszor alig győzzük lemezterülettel). minden dokumentumot egy külön fájlban helyez el. Az első fájl neve: lnk00000.dat, a másodiké lnk0000.da0 és így tovább. 8 nulla- helyet tud 9-ig behelyettesíteni, tehát képes volna egy huzamban egy híján százmillió fájlt lehozni. A folyamatot z-betűvel vagy ctrl-z kombinációval leállíthatjuk. Feljegyzést készít magának egy traverse.dat nevű fájlban arrról, hogy mit, meddig hozott le, így ugyanazon a címen indítva később ugyanott folytatja. A link_szám-kapcsolóval módosíthatjuk a beállítását. Az egyes lnk-dokumentumokban a lefordított szövegeket adja, a linkek alapján számozva, és a végén ,,Referenciák'' címen felsorolja az egyes linkekhez tartozó URL-okat. A ,,-show_cursor'' kapcsolóra itt nincs szükség. Viszont - ha a beszélő működik - beszélő offline-ban az utolsó soron olvasgathatjuk a változásokat. Természetesen a beszélőprogram behívása, még inkább a státusz sor olvasgatása lényegesen lassítja a Lynx begyűjtő munkáját. Ha a ,,-crawl - traversal'' után harmadik kapcsolónak megadjuk a ,,-dump''- kapcsolót, akkor a linkek számozása elmarad (az URL-ok kilistázása a fájlok végén viszont megmarad). ha pedig harmadik kapcsolóként a ,,-source'' szerepel, a dokumentumsor HTML forrásszövegét kapjuk meg.
-editor=EDITOR
Szerkesztéshez meghatároz egy editor (pl. Emacs, Ed, Pico) behívását.
-emacskeys
Az Emacs mozgatóbillentyűit térképezi le.
-enable_scrollback
Megpróbálja a visszaszkrollozást hozzáigazítani a kommunikációs programokéhoz (ahol ilyen gond felmerül).
-error_file=fájlnév
Egy olyan fájl létrehozása, amelyikben a Lynx elhelyezi az elérési kódokat.
-force_html
Kényszeríti a Lynx-et arra, hogy az első dokumentumot HTML-ként értelmezze, mégha nem is az.
-get_data
Beolvassa az adatokat Get attributumú űrlaphoz billentyűzetről vagy fájlból. Az inputnak olyan sorral kell végződnie, amelyiknek a kezdete 3 kötőjel.
-help
Kinyomtatja ill. megjeleníti a parancssori kapcsolókat.
-homepage=URL
Az indulólap (startpage) mellett még külön beállít honlapot (homepage). Ekkor a ,,Main'' parancsra ide fog visszatérni.
-image_links
Kapcsolja azt az állapotot, hogy a képek foglaljanak magukba linket vagy ne.
-index=URL
Az indexfájlt meghatározott URL-ra állítja.
-link=NUMBER
A kezdőszám megadása a lnk#.dat fájlokhoz, amelyeket a Lynx a ,,-crawl'' kapcsoló esetén hoz létre.
-noredir
Nem követi az URL átirányításokat.
-nostatus
Letiltja a visszatérő (retrieval) státusz üzeneteket.
-number_links
A linkek számozására készteti a Lynx-et.
-post_data
Beolvassa az adatokat Post attribútumú űrlaphoz billentyűzetről vagy fájlból. Az inputnak három kötőjellel induló sorral kell végződnie.
-pseudo_inlines
Ki-bekapcsolja a pseudo-alt beírásokat inline képekhez.
-show_cursor
A kurzor engedélyezése, azaz nincs elrejtve a bal sarokban, hanem az éppen kiválasztott linkre pozicionál.
-source
Ugyanúgy működik, mint a dump (karakterlista), de outputja nem megformázott szöveg, hanem HTML forrás.
-term=TERM
Megmondja a Lynx-nek, hogy milyen terminál típus szerint kommunikáljon. (ez hasznos lehet távoli géphez kapcsolódva, ahol szintén van Lynx, esetleg más terminál-beállítással.)
-trace
Bekapcsolja a WWW nyomkövetési módot.
-version
Verzió információt ír ki.

[...]


next up previous index
Következő: 8.3.2 Pine Fel: 8.3.1 Lynx Előző: 8.3.1.16 Lynx 2.6 parancsainak   Index

1999-09-17