next up previous index
Következő: 9.1.1.8.1 címoperátor Fel: 9.1.1 Perl magyarul Előző: 9.1.1.7.2 Összetett utasítás   Index

9.1.1.8 Operátorok és precedenciájuk

A C nyelvben érvényes szabályok érvényesek, és még van egypár - shell script-ekből ismerős - új operátor (operator. ábra).


Táblázat: A Perl nyelv operátorai
operátor kiértékelés iránya leírás
lista (,) balról jobbra kifejezések listája
-> balról jobbra hivatkozás
++,- nem asszociatív növelés, csökkentés
** jobbról balra hatványozás
!, ,\és unáris +,- jobbról balra nem, bináris nem, címoperátor,+, -
= ,!  balról jobbra szöveg illeszkedés, nem illeszkedés
*,/,%,x balról jobbra szorzás, osztás, modulus, ismétlés
+, -, . balról jobbra összeadás, kivonás, konkatenáció
<<,>> balról jobbra balra, illetve jobbra shift
unáris operátorok nem asszociativ pl. fájl tesztelés -f
<,>,<=,>=,lt,gt,le,ge nem asszociatív szám illetve szöveg összehasonlítása
==,!=,<=>,eq,ne,cmp nem asszociatív szám illetve szöveg összehasonlítása
& balról jobbra bináris AND
|,^ balról jobbra bináris OR és XOR
&& balról jobbra logikai AND
|| balról jobbra logikai OR
.. nem asszociatív tartomány
?: jobbról balra feltételes értékadás
=, +=, -=, *= ... jobbról balra értékadás operátorai
, => balról jobbra vessző és kulcs operátor
lista operátorok nem asszociatív lista manipulációk
not balról jobbra logikai NEM
and balról jobbra logikai ÉS
or, xor balról jobbra logikai VAGY-ok

Itt csak az ismeretlennek tűnő operátorokat fogom kiemelni:
next up previous index
Következő: 9.1.1.8.1 címoperátor Fel: 9.1.1 Perl magyarul Előző: 9.1.1.7.2 Összetett utasítás   Index

1999-09-17