next up previous index
Következő: 13.2.3.2 Hogyan készítsünk magyar Fel: 13.2.3 Tippek Előző: 13.2.3 Tippek   Index

13.2.3.1 Hogyan nyomtassunk latin-2 kódolású szövegállományokat bármilyen - Ghostscript által támogatott, vagy postscript - nyomtatón?

(A megoldás nem Linux specifikus, elvileg bármilyen Unix alatt működik.)

Először postscript formátumra kell hozni a szöveget. Erre számos program létezik, ezek közül a GNU enscript ismeri a latin-2 kódrendszert. Be kell tehát szereznünk a GNU enscript programot, továbbá, mivel az Adobe fontjai nem tartalmazzák a latin-2 karaktereket, egy olyan fontot, amely tartalmazza őket. Ilyen pl. az IBM Courier , amely benne van az XFree86 disztribúcióban: a file-ok neve cour.afm és cour.pfa, courb.afm és courb.pfa stb.

Telepítsük az enscript programot, majd helyezzük el egy alkönyvtárba a cour*.afm és cour*.pfa fájlokat, majd adjuk ki a következő parancsot ebben az alkönyvtárban:

mkafmmap *.afm

Ezután az enscript tudomására kell hozni, hogy létezik a fenti alkönyvtár. Ehhez módosítanunk kell az enscript lokális, vagy globális konfigurációs állományában az AFMPath opciót valahogy így:

AFMPath: /usr/local/lib/psfonts/ibmcour:/usr/local/lib/enscript

Természetesen a fenti elérési útvonalak attól függenek, hogy hová telepítettük az enscript-et ill. az IBM Courier fontokat.

Ezek után egy

 
enscript -Xlatin2 latin2_kodolasu_szoveg_file.txt

parancsnak a ki kell nyomtatnia az alpértelmezett nyomtatón a latin2_kodolasu_szoveg_file.txt file-t a megfelelő latin-2 karakterekkel.

Használhatjuk filterként is az enscript-et. Ilyenkor az adott nyomtató filtere valahogy így néz(het) ki:

 
#!/bin/sh 
DEVICE=bj200 
RESOLUTION=360x360 
PAPERSIZE=a4 
SENDEOF=
ENCODING=latin2 

enscript -MA4 -X$ENCODING -Z -B -q -p- | 
if [ "$DEVICE" = "PostScript" ]; then 
 cat - 
else
gs -q -sDEVICE=$DEVICE \
 -r$RESOLUTION \ 
 -sPAPERSIZE=$PAPERSIZE \ 
 -dNOPAUSE \ 
 -dSAFER \ 
 -sOutputFile=- - 
fi 
if [ "$SENDEOF" != "" ]; then 
 printf "\004" 
fi

Részletesebb információk az enscript és a Ghostscript dokumentációjában találhatók.


next up previous index
Következő: 13.2.3.2 Hogyan készítsünk magyar Fel: 13.2.3 Tippek Előző: 13.2.3 Tippek   Index

1999-09-17