next up previous index
Következő: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Fel: 13.6 Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete Előző: 13.6 Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete   Index

13.6.1 Bírósági végzés

Fővárosi Bíróság 1363 Budapest Markó u 27. 11. Pk. 61089/98/4

(címer)

VÉGZÉS

A Fővárosi Bíróság a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete(LME)

Association of Hungarian Linux Users-AHLU

szervezetet az 1989. évi II. törvény 15. §-ának (1) bekezdés alapján 8515. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

A bíróság egyben a szervezetet 1999. május 6. napjától kezdődően az 1997. évi CLVI. törvény 22. § (3) bekezdése alapján közhasznú fokozatú szervezetté minősítette.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.

A szervezet székhely: 1138 Budapest, Párkány u. 34. X/62.
Működési köre: egyéb társadalmi szervezet

Képviselő neve: Péter László 8248 Nemesvámos, Pap I. u. 5.

Budapest, 1999. május 6.

Soósné dr. Lajos Ilona sk.
tanácselnök A kiadvány hiteléül: (pecsét, aláírás)
1999-09-17