next up previous index
Következő: 13.6.3 Jegyzőkönyv a Linux-felhasználók Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.11 Munkacsoportok   Index

13.6.2.12 Egyéb rendelkezések

106.§. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

107.§. Az Egyesület megszűnik, amennyiben:

a)
feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Küldöttközgyűlés kimondja,
b)
az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja.

108.§. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről, valamint az 1997. évi CLVI törvény, a közhasznú szervezetekről, irányadóak.

109.§. Az Alapszabály felhatalmazása alapján a Választmány - 2/3-os szótöbbséggel - az Egyesület bejegyzését követő 90 napon belül köteles Szervezeti és Működési Szabályzatot megalkotni.

110.§. Jelen Alapszabályt az Egyesület Küldöttközgyűlése 1999. április 10. napján fogadta el.

Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, info@lme.linux.hu
1999-09-17