next up previous index
Következő: 13.7 Segítségkérésre használható parancsok Fel: 13.6.3 Jegyzőkönyv a Linux-felhasználók Előző: 13.6.3.7 A Ellenőrző Bizottság   Index

13.6.3.8 A Gazdasági Bizottság tagjai

Tanúk

Alulírottak kijelentjük, hogy a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesületének 1999. április 10-i Rendkívüli Küldöttközgyűlésén résztvettünk, és a jelen jegyzőkönyvben foglaltakat a valóságnak megfelelőnek találjuk. (az eredeti példányt aláírta Illés Márton Gábor és Moldvai Dezső E.) Budapest, 1999. április 20. Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, info@lme.linux.hu1999-09-17