next up previous index
Következő: 15. Kézikönyv (manual) oldalak Fel: Kezdőlap Előző: 13.7.5 On-line segítség   Index

14. Parancsok rövid bemutatása

Az itt felsorolt parancsokról csak egy soros leírást találhatsz. Ha bővebb információkat szeretnél kapni róluk, akkor használd a man parancs_neve parancsot.

access
Eldönti egy fájlról, hogy elérhető-e.
adduser
Új felhasználó felvétele a rendszerbe.
ae
Teljesképernyős szövegszerkesztő.
apropos
Keresés kézikönyv nevekben es leírásokban.
arch
A gép architektúrájának kiírása.
at
Parancsok ütemezett futtatására.
atrun
Későbbi futtatásra várakozási sorba helyezett feladatokat futtatja.
awk
Mintakereső és feldolgozó nyelv.
basename
Levágja a könyvtárat és a végződést a fájlnevekről.
bc
Lebegőpontos kalkulátor nyelv.
cat
Fájlokat fűz össze és kiírja a standard kimenetre.
cd
Könyvtárváltás.
chgrp
Fájlok és könyvtárak tulajdonosi csoportjának megváltoztatására.
chmod
Fájlok és könyvtárak hozzáférési engedélyek beállítására.
chown
Fájlok és könyvtárak tulajdonosának megváltoztatására.
chroot
Megváltoztatja a gyökérkönyvtárat és végrehajt benne egy programot.
chsh
Bejelentkezési parancsértelmező állítása.
chvt
Az aktuális virtuális terminál megváltoztatása.
cksum
Ellenörző összeg képzése és bájtok megszámlálása egy fájlban.
clear
A terminál képernyőjének törlése.
clock
A felhasznált processzoridő megállapítása.
colrm
A fájlból oszlopokat távolít el.
cp
Fájlok másolására.
cpio
Fájlokat másol archívumokba és archívumokból.
cut
Fájlok sorainak részeit írja ki.
crontab
Parancsok időzített végrehajtását lehet ütemezni a segítségével.
ctrlaltdel
Beállítja a Ctrl-Alt-Del billentyűkombináció funkcióját.
date
Kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -időt.
dc
Tetszőleges pontosságú számológép.
dd
Másolás közbeni fájlkonverzióra.
deallocvt
A használaton kívüli virtuális konzolok felszabadítása.
df
Szabad lemezterület összegzése.
dialog
Párbeszéddobozokat jelenít meg shell-scriptekben.
dir
Könyvtárak tartalmának listázása.
domainname
Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.
dnsdomainname
Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer DNS-tartománynevét.
du
Összegzi a lemezfoglalást.
dumpkeys
Kiírja a billentyűzet megfeleltetési táblázatát.
echo
Kiírja a szöveg egy sorát.
edquota
Felhasználói kvóta módosítása.
egrep
Mintához illeszkedő sorokat nyomtat.
eject
Kiadja a cserélhető adathordozót.
env
Program futtatása megváltoztatott környezetben.
expand
Tab karakterek szóköz karakterekké konvertálása.
export
Globális változó megadása.
false
Sikertelenül nem csinál semmit.
fdflush
Kényszeríti a hajlékonylemez-meghajtót a lemezcsere detektálására.
fdformat
Floppylemezt alacsony szinten formáz.
fgrep
Mintához illeszkedő sorokat nyomtat.
file
A fájl típusát próbálja megállapítani.
find
Fájlokat keres egy könyvtárstruktúrában.
finger
Felhasználói információk megjelenítése.
free
Kiírja a rendszerben szabad és elhasznált memória mennyiségét.
fsck
Fájlrendszer ellenőrzése és javítása.
fstab
Statikus információ a fájlrendszerekről.
ftpcount
Megmutatja a pillanatnyi ftp felhasználókat osztályonként.
ftpd
DARPA Internet File Transfer Protocol szerver.
gpm
Kivágás és beillesztés segédprogram és egérszerver virtuális konzolokra.
grep
Mintához illeszkedő sorokat nyomtat.
gzexe
Végrehajtható fájlok tömörítése.
gzip
Fájlok tömörítése vagy kicsomagolása.
gunzip
Fájlok tömörítése vagy kicsomagolása.
head
Fájlok első részének kiírása.
hexdump
ASCII, decimális, hexadecimális, oktális dump.
hostid
A rendszer host id-jének beállítása.
hostname
Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer hostnevét.
httpd
Apache hipertextátviteli protokoll (hypertext transfer protokoll) szerver.
hwclock
A hardveróra (Real Time Clock) lekérdezése és beállítása.
ifconfig
Egy hálózati interfész konfigurálása.
inittab
A sysv-kompatibilis init processz által használt inittab fájl formátum.
install
Fájlok másolása és attribútumaik beállítása.
joe
Szövegszerkesztő.
kbdrate
Beállítja a billentyűzet ismétlési sebességét és késleltetési idejét.
kernelversion
A kernel fő verziószáma.
kill
Megállít egy processzt.
killall
Név szerint állíthatjuk meg a processzeket.
ld
Egyedi tárgy-fájlokat végrehajtható programmá szerkeszt.
ldd
Kiírja a program által használt megosztott könyvtárakat.
less
Szűrőprogram fájlok tartalmának kiírásához.
ln
Fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre.
locate
Mintához illeszkedő fájlokat nyomtat a fájlnév adatbázis(ok)ból.
ls
Könyvtárak tartalmának listázása.
lsattr
Megváltoztatja a fájlok attribútumát az ext2 fájlrendszeren.
lsmod
Listázza a betöltött kernel modulokat.
man
Formázza és kiírja az on-line kézikönyvlapokat.
manpath
Kiírja a felhasználó kézikönyvlap keresési útvonalát.
mesg
Terminálokra üzenetek küldésének engedélyezése/tiltása.
mkdir
Könyvtár létrehozása.
mkfs
Fájlrendszer létrehozása.
more
Szűrőprogram fájlok tartalmának kiírásához.
mount
Fájlrendszer csatlakoztatásához.
mv
Fájlokat nevez át.
newer
Összehasonlítja a fájlok utolsó módosításának idejét.
nisdomainname
Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.
od
Fájlok ömlesztése (dump) oktális és más formában.
passwd
Felhasználói jelszó megváltoztatása.
pico
Egyszerű szövegszerkesztő a Pine Composer stílusában.
pine
Program e-mail es internetes hírek kezelésére.
ping
Adott rendszer működésének ellenőrzése.
ps
A futó processzeket mutatja meg.
pwd
Kiírja az aktuális (munka-) könyvtárat.
readlink
Szimbolikus link tartalmának kiírása.
rm
Állományok eltávolítása.
rmdir
Törli az üres könyvtárakat.
rmmod
Eltávolítja a paraméterként megadott kernelmodult a memóriából.
route
Az IP routing tábla kiírása/megváltoztatása.
rsh
Távoli shell, programok távoli futtatására.
sed
Folyamszerkesztő (stream editor).
seq
Számok sorozatát írja ki.
setterm
A terminál tulajdonságainak beállítása.
shutdown
A rendszer leállítására/újraindítására használható.
sleep
Várakozás meghatározott ideig.
slist
Az elérhető NetWare szerverek listája.
sort
Szövegfile sorainak rendezése.
split
Darabokra hasítja a fájlokat.
ssh
Secure shell client (remote login program).
stty
A terminál vonal beállításait változtatja meg, illetve írja ki.
su
Indít egy shellt más user és group ID-vel.
tac
Fájlok összefűzése és nyomtatása fordítva.
tail
Kiírja a meghatározott fájl utolsó részét.
talk
Beszélgetés egy másik felhasználóval.
tar
Archiváló segédprogram.
tee
Olvasás standard bemenetről, írás standard kimenetre és fájlokba.
telnet
Kapcsolat létesítése másik géppel.
test
Fájltípust ellenőriz és értékeket hasonlít össze.
touch
Fájl időbélyegének megváltoztatása.
tput
Inicializál (beállít) egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-t adatbázist.
true
Nem csinál semmit, sikeresen.
tty
Kiírja a standard bemenethez kapcsolódó terminál nevét.
umask
A fájlgenerációs maszk értékének beállítására illetve kiírására.
umount
Fájlrendszerek lecsatolása.
uname
Rendszerinformációkat ír ki.
unarj
Kicsomagoló az ARJ archiváló segédprogramhoz.
unexpand
Szóköz karakterek tab karakterekké konvertálása.
uniq
Egy rendezett fájlból kiszedi a duplikált sorokat.
uptime
Kiírja mennyi ideje fut a rendszer.
vdir
Könyvtárak tartalmának listázása.
vlock
Konzol záró program.
wall
Üzenetküldés valamennyi felhasználó termináljára.
watch
Program figyelése frissítéssel.
wc
Fájlokban található bájtok, szavak és sorok számát írja ki.
whereis
Meghatározza a parancshoz tartozó bináris, forrás és man-lap fájlok helyét.
which
Megmutatja a parancsok teljes elérési útját.
who
Megmutatja, ki van bejelentkezve.
whoami
Az érvényes felhasználói azonosítót írja ki.
whois
Internet felhasználói név könyvtár szolgáltatás.
write
Üzenet küldése másik felhasználónak.
xargs
Beolvas és végrehajt egy parancssort a standard input-ról.
yes
Karakterlánc ismételt kiírása megszakításig.
ypdomainname
Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.
zcat
Fájlok tömörítése vagy kicsomagolása.


next up previous index
Következő: 15. Kézikönyv (manual) oldalak Fel: Kezdőlap Előző: 13.7.5 On-line segítség   Index

1999-09-17