next up previous index
Következő: 15.8.6 AZ awk PROGRAM Fel: 15.8 awk(1) Előző: 15.8.4 OPCIÓFORMÁTUM   Index

15.8.5 OPCIÓK

A gawk a következő opciókat fogadja el:
-FS fs
-field-separator fs
Bemeneti mezőelválasztóként fs értékét használja (alapértelmezés az előre definiált FS változó értéke).
-v var=val
-assign var=val
A var változóhoz rendeli a val értéket mielőtt a program végrehajtása megkezdődik. Az ilyen változóértékek elérhetők az awk program BEGIN blokkjában.
-f program-file
-file program-file
Az awk programot a program-file forrásfile-ból, olvassa első parancssori argumentum helyett. Több -f (or -file) opció használható.
-mf NNN
-mr NNN
Különféle memóriakorlátokat állít be NNN értékre. Az f jelző a mezők maximális számát, az r jelző a rekordok maximális számát állítja be. Ez a két jelző és a -m opció az AT&T Bell Labs Research UNIX awk verziójából származik. A gawk figyelmen kívül hagyja, mivel a gawk-nak nincsenek elődefiniált korlátai.
-W traditional
-W compat
-traditional
-compat
Futás kompatibilis módban. Amikor kompatibilis módban fut, a gawk a UNIX awk-kal megegyezően viselkedik, azaz nem ismeri fel a GNU-specifikus bővítéseket. A -traditional formát részesítjük előnyban a többivel szemben. További információ: lásd lejjebb a GNU BŐVÍTÉSEK részt.
-W copyleft
-W copyright
-copyleft
-copyright
Kinyomtatja a standard kimenetre a GNU szerzői jogi információ rövid verzióját, és sikeresen befejezi a futást.
-W help
-W usage
-help
-usage
A rendelkezésre álló opciók egy viszonylag rövid összegzését nyomtatja a standard kimenetre. (A GNU Kódolási Szabályoknak megfelelően ezek az opciók azonnali, sikeres kilépést eredményeznek.)
-W lint
-lint
Figyelmeztet a bizonytalan vagy a más awk megvalósításra át nem vihető szerkezetekre.
-W posix
-posix
Bekapcsolja a kompatibilis módot az alábbi megkötésekkel:
-W re-interval
-re-interval
Engedélyezi az intervallum kifejezések használatát a reguláris kifejezések illesztésénél (lásd alább: Reguláris Kifejezések). Intervallum kifejezések eredetileg nem voltak használhatók az awk nyelvben. A POSIX szabvány adta őket hozzá, hogy az awk-ot és az egrep-et konzisztenssé tegyék egymással. Azonban használatuk valószínűleg tönkreteszi a régi awk programokat, így a gawk csak akkor nyújtja azokat, ha ezzel az opcióval kérik, vagy ha a -posix megvan adva.
-W source program-text
-source program-text
A program-text-et awk forráskódként használja. Ez az opció lehetővé teszi a könyvtári függvények (-f és -file) könnyű keverését a parancssorban megadott forráskóddal. Ez elsősorban shell szkriptekben használt nagy awk programok közvetítő közegének van szánva.
-W version
-version
Kiírja az aktuális gawk program verzióját a standard kimenetre. Ez akkor hasznos, ha tudni szeretnénk, hogy a rendszeren lévő program a legújabb-e, tekintetbe véve mindent, amit a Szabad Software Alapítvány kiad. Szintén hasznos hibajelentésekhez. (A GNU Kódolási Szabályoknak megfelelően ezek az opciók azonnali, sikeres kilépést eredményeznek.)
-
Az opciók végét jelzi. Hasznos, ha engedélyezni akarjuk, hogy a további, magának az awk programnak átadandó argumentumok ,,-'' jellel kezdődjenek. Ez főként a - legtöbb POSIX program által alkalmazott - argumentum elemzési konvencióval való egyezőség miatt született. Kompatibilis módban a program minden egyéb opciót illegálisként jelöl meg, egyébként figyelmen kívül hagyja azokat. Rendes működéskor,mindaddig, amíg szöveget talál, az ismeretlen opciókat feldolgozásra átadja az awk programnak az ARGV tömbben. Ez különösen az awk programok ,,#!'' mechanizmussal történő futtatásakor hasznos.


next up previous index
Következő: 15.8.6 AZ awk PROGRAM Fel: 15.8 awk(1) Előző: 15.8.4 OPCIÓFORMÁTUM   Index

1999-09-17