next up previous contents
Next: SMTP kiterjesztések Up: A Simple Mail Transfer Previous: Követelmények   Contents

SMTP ParancsokCzeh Istvan
1999-10-21