next up previous contents
Next: A queue könyvtár Up: A qmail Previous: dot-forward   Contents

Belső működés

A qmail-queue minden levelet a queue könyvtárba továbbít. A qmail-queue csak akkor fut, ha azt a qmail-smtpd vagy a qmail-inject hívja meg.

Négy program található a qmail futása közben a memóriában:

A biztonság szempontjából fontos megjegyezni, hogy csak a qmail-lspawn fut root jogokkal.

A queue éppúgy biztonsági szempontok figyelembe vételével lett kialakítva, mint a qmail többi része. Megbízhatósága csak a filerendszer megbízhatóságától függ.

Czeh Istvan
1999-10-21