Bevezetés az Internet Protokollokba


Ez a dokumentum egyfajta bevezetésként szolgál az Internet hálózati protokollokba (TCP/IP). Összegzi az elérhetõ szolgáltatásokat, illetve a fõbb protokollok rövid leírását tartalmazza. Semmi esetre sem kíván teljes értékû leírás lenni, csupán csak a protokollok ötletvilágát tárja elénk. Amennyiben további mûszaki kérdések érdeklik, olvassa el magukat a szabványokat. A szöveg tele van ezekre vonatkozó hivatkozásokkal, úgynevezett RFC és IEN számok formájában, amelyek dokumentumokat jelölnek. Az utolsó fejezet foglalkozik azzal, hogy ezek a számok mit jelentenek és hogyan lehet elõcsalogatni belõlük a hozzájuk tartozó szabványokat, hogyan lehet másolatot szerezni.


MEGJEGYZÉS

Próbáltam a magyar nyelvû szakirodalomban többé-kevésbé elterjedt kifejezéseket használni. Ha egy kifejezés kapcsán úgy éreztem, hogy arra nincs igazán megfelelõ, széles körben elterjedt változat, akkor megtartottam az angol nyelvût. Ez a magyar nyelvû változat egyben aktualizált, frissített (és "hipertextre szabott") változata az eredeti angol nyelvû szövegnek (Akiket esetleg érdekel a magyar nyelvû, ékezetekkel tarkított szöveg egyben, azokkal tájékoztatásképp közlöm, hogy az állományban lapdobás karakterek is szerepelnek. Íme tömörítve !). Az írása óta eltelt idõ alatt elég jelentõs változások mentek végbe a hálózatok fejlõdése terén. Ugyanakkor a dokumentum általános voltának köszönhetõen a lényegi részek nem, vagy csak alig változtak.

Vincze Tamás
1997. január 13.


TCP/IP bevezetö -- Tartalomjegyzék

 1. Mi is az a TCP/IP?
 2. A TCP/IP protokollok általános jellemzõi
  1. A TCP szint
  2. Az IP szint
  3. Az Ethernet szint
 3. Jól ismert socket-ek és az alkalmazási réteg
  1. Egy példa az alkalmazásokra: SMTP
 4. Nem TCP protokollok: UDP és ICMP
 5. Név- és információszervezés: a tartomány (domain) rendszer
 6. Útvonal-választás
 7. Bõvebben az Internet címekrõl: alhálózatok és üzenetszórás
 8. Datagrammok fragmentálása és összerakása
 9. Az Ethernet és az ARP
 10. További információ
 11. Irodalom


Original Document Copyright © 1987, Charles L. Hedrick
Computer Science Facilities Group
Rutgers
New Jersey State University

A jelen dokumentum vagy részének bárminemû reprodukálása megengedett, feltéve, hogy:


Hungarian translation © 1996, Vincze Tamás.
A dokumentum, illetve bármely része szabadon terjeszthetõ azzal a feltétellel, hogy a fenti kísérõszöveget is tartalmazza és egy email-t küd a felhasználás módjáról és helyérõ Vincze Tamásnak
A UNIX © jelenleg az X/Open regisztrált védjegye.