1. Bevezetô

„Nincsenek végek, csak kezdetek vannak. Minden kezdet vég, és minden vég kezdet is."
/Mike Oldfield/

Az elmúlt idôszakban közhellyé vált, hogy hamarosan elérkezik az információs társadalom kora. Ennek már a mindennapi életben is kezdenek mutatkozni az eredményei. Banki szolgáltatások egész sora érhetô el telefonon, értéknövelt kommunikációs szolgáltatások széles választéka várja a fizetôképes keresletet és egy világméretû számítógépes hálózat lassan itthon is bárki számára elérhetôvé válik.

A nagy gyártók nem beszélnek többé számítástechnikáról, csupán informatikáról, ami jelzi, hogy többé nem számítógépekben, hanem információban kell gondolkozni. Egyre több területen hódítanak az elosztott rendszerek, mind az információ tárolásában, mind feldolgozásában. Ezzel egy idôben a globális informatikai infrastruktúra -egy világméretû integrált hálózat- elérhetô közelségbe került.

Mindezek a változások elsôsorban a hálózatok fejlôdését vonták, vonják maguk után. Az lôrelépés elkerülhetetlen és úgy tûnik, paradigmaváltás elôtt (vagy már után) állunk, mely során a hálózatok válnak központi fontosságúvá.

Ezen dolgozat célja a hálózatok világában mutatkozó trendek feltárása és megvizsgálása, inkább a technológiára, mint az alkalmazásokra koncentrálva. Másképen fogalmazva úgy is mondhatnánk, az adatátvitel mikéntjével foglalkozunk, nem pedig azzal, hogy mit viszünk át.

Minthogy a hálózatok kérdése roppant szerteágazó, a téma nagyon nagy. Éppen ezért tárgyalásakor mi elsôsorban az Internetre és a vele kapcsolatos területekre koncentrálunk. Egyrészt azért, mert ez az elmúlt években az egyik legdinamikusabban fejlôdô és leginkább elterjedté váló hálózati technológia, másrészt a kiépült infrastruktúra feltehetôen még sokáig használatban marad és jó eséllyel alapját képezheti majd a globális informatikai infrastruktúrának. Harmadrészt azért, mert az Internet jól példázza a hálózatokkal kapcsolatban felmerülô problémákat, negyedrészt pedig azért, mert az Internet most valóban divatos téma és igen nagy az érdeklôdés.

Reméljük, hogy, ha csak kevéssel is, de hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Magyarországon egy nagyobb hálózati kultúrával és kitekintéssel rendelkezô információs közösség alakulhasson ki és mi is az információs világ teljes jogú polgáraiként vehessünk részt mindenben, amiben szeretnénk.