5. Internetworking

„Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére"
/Gyermekdal/

Ebben a fejezetben áttekintjük a hálózatok összekapcsolásakor adódó fõ problémákat. A jelenlegi hálózati világ meglehetõsen heterogén, ennek ellenére nagy az igény a hálózatok összekapcsolására és ezeknek az összekapcsolt hálózatoknak az olcsó, gyors, a felhasználó számára láthatatlan és kevés adminisztrációval járó üzemeltetésére.

Az elsõ részben megvizsgálunk egy a LAN világban hagyományosnak tekintett technológiát, a bridge-k alkalmazását.

A második rész ezeknek a technológiáknak a továbbfejlesztésérõl a kapcsolt LAN-okról és a bennük rejlõ lehetõségekrõl szól.

A harmadik részben pedig a route-olásról olvashatunk. Ez a hálózati protokollok világában élõ probléma, majd minden hálózati protokoll rendelkezik saját routing protokolljával. Mi elsõsorban az Internetben használatosakat tekintjük át, mert ezek elterjedtek és jól mintázzák a többit. Ha egy route-olással kapcsolatos ötlet felmerül, azt elsõként az Internetben valósítják meg, mérete és elterjedtsége miatt.

5.1. Bridging

5.2. Switching

5.3. Routing