6. Az ATM és felhasználásai

„If timer T398 expires..."
/UNI 3.1 specification/

Ebben a fejezetben bôvebb áttekintést adunk az ATM-rôl és arról miként használható számítógépes hálózati környezetben. Bár az ATM nagy elônye, hogy nem csupán számítógépes forgalom lebonyolításában jeleskedik, hanem szinkron átvitelben is, dolgozatunk kereteibe a telematika nem fér bele. Mellesleg elôbb utóbb semmiféle különbséget nem lehet majd tenni a két terület között, az egybemosódás már megkezdôdött, de a frontok még viszonylag jól elkülönülnek.

Elôször kicsit bôvebben áttekintjük az AAL-ek mûködését, majd a különbözô szolgáltatásokról és minôségi garanciákról lesz szó.

Ezután az ATM jelzésrendszerét boncolgatjuk az UNI képességeinek ismertetésével, az ATM címzési rendszerek áttekintésével, majd PNNI routing segítségével bepillantást nyerhetünk az ATM hálózat belsejének mûködésébe is.

Harmadikként a LAN Emulációról lesz szó.

A negyedik részben az IP ATM fölötti mûködésének problémáit és az ezekre felmerülô megoldásokat tekintjük át. Számos megállapítás vonatkozik azonban más hálózati protokollok ATM feletti mûködésére is.

Legvégül megvizsgáljuk, hogy is áll jelen pillanatban az ATM.

6.1. Az ATM mûködése

6.2. LAN Emulation

6.3. IP-over-ATM

6.4. Az ATM helyzete