Előző oldal: Címsorok, fejezetek és szakaszok
Egy szinttel feljebb: Szövegformázás
Következő oldal: Lábjegyzetek

Hivatkozások

Egy tudományos könyv írásakor gyakran előfordul, hogy egy oldalra, fejezetre, képletre vagy táblázatra kívánsz utalni, hivatkozni. A LaTeX-ben különösen nagy szerepe van a hivatkozásoknak, mivel a kézirat írásakor nem tudod megmondani, hogy az úsztatott objektumok hova kerülnek majd. Erről bővebben a *. szakaszban olvashatsz. Egyszerűen készíthetsz hivatkozásokat, nem kell oldalszámokat, táblázatszámokat megjegyezned. Ha egy helyre hivatkozni kívánsz, akkor azt a helyet meg kell jelölnöd, oda egy címkét kell írnod. Az adott hely lehet egy képlet, egy ábra, egy táblázat, egy számozott felsorozás egy pontja, és természetesen egy fejezet, egy szakasz. A címkét a  

\label{címke neve}

paranccsal helyezheted el. A címke helyére - azaz az ábra, táblázat, képlet számára - illetve a címke oldalszámára a  

\ref{címke neve}, \pageref{címke neve}

parancsokkal hivatkozhatsz. Természetesen egy címkére akárhány hivatkozás történhet. A tartalomjegyzék tárgyalásánál már említett okok miatt, ha hivatkozásokat használsz, akkor a dokumetumot kétszer kell megformáznod. (Ez persze nem azt jelenti, hogy ha dokumentumodban tartalomjegyzéket is, és hivatkozásokat is szeretnél, akkor a dokumentumot már összesen négyszer kell megformáznod :) .) A LaTeX figyelmeztet, ha olyan címkére hivatkozol, ami nem létezik, megadja a hivatkozás sorának számát is a kéziratban, sőt a formázás végén még egy figyelmeztetést ad:

LaTeX Warning: There were undefined references.
Vagyis a kéziratban történtek hivatkozások definiálatlan címkékre. A definiálatlan hivatkozások helyére a dokumentumba a két kérdőjel (??) kerül.Ha a \label parancsot egy táblázaton, képleten, ábrán belül adod meg, akkor a \ref parancs az adott táblázat, képlet, ábra számát szúrja be a szövegbe.
flu@ludens.elte.hu