Előző oldal: Betűtípusok, betűméretek
Egy szinttel feljebb: További lehetőségek
Következő oldal: Az oldal szerkezete

Helykihagyások

Sorköz

Ha meg szeretnéd növelni a sorközt dokumentumodban, akkor a  

\linespread{faktor}

parancsot írd a dokumentum bevezető részébe. Másfélszeres sorközhöz használd a \linespread{1.3}, dupla sorközhöz a \linespread{1.6} parancsot! Alapban a sortávolság nincs megnövelve, megnyújtva, az alapértelmezett faktor 1. Általában nem néz ki jól, ha túl nagy sorközt állítasz be, és árt a dokumentum olvashatóságának, a gondolatok folyamatosságának is.

Bekezdések formázása

A bekezdések jelölésére, egymástól való elválasztására kétféle módszer létezik. Az első, hogy az egyes bekezdések között egy kis helyet hagyunk ki, a második pedig, hogy a bekezdések első sorát egy kicsivel beljebb kezdjük, innen a bekezdés szó. A LaTeX alapban a második módszert használja. Ha a következő parancsokat elhelyezed a dokumentum bevezető részébe, az első módszerre térhetsz át.
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{1ex plus 0.5ex minus 0.2ex}
Előfordulhat, hogy a LaTeX valamilyen alapértelmezett ,,hosszúságát" (a margók mérete, a bekezdések közötti üres hely mérete,...stb.) szeretnénk megváltoztatni, az előbb is erről volt szó. Erre szolgál a  

\setlength{minek a hossza}{új hossz}

parancs. Az új hosszot többféle mértékegységben adhatjuk meg, lásd az *. táblázatot! Az előbbi példában szereplő \parindent azt adja meg, hogy mennyivel kezdődjön beljebb a bekezdés első sora, a \parskip pedig a bekezdések közötti távolság mértéke. Vigyázz, ha megváltoztatod a \parindent mértékét, akkor a tartalomjegyzék nem lesz olyan szép, mint előtte, persze a tartalomjegyék előtt visszaírhatod az eredetit.

 mm milliméter 1/25 inch
cm centiméter = 10 mm
in inch 25.4 mm
pt pont 1/72 inch (1)/(3) mm
em az aktuális betűkészlet m betűjének szélessége
ex az aktuális betűkészlet x betűjének magassága
A LaTeX fontosabb mértékegységei és nagyságuk
 

Ha egy olyan bekezdést szeretnél beljebb kezdeni, ami alapból nem kezdődik beljebb, a bekezdést kezd az  

\indent

paranccsal! Ez persze csak akkor működik, a \parindent értékét nem állítottad nullára. Ha az összes címsor utáni bekezdést beljebb szeretnéd kezdeni (ezeket a LaTeX alapban nem kezdi beljebb), akkor használd az indentfirst csomagot!

Ha egy bekezdést, amit a LaTeX beljebb kezdene nem szeretnél beljebb kezdeni, a bekezdés első parancsa a  

\noindent

parancs legyen. Ez jól jöhet akkor, ha a dokumentumod nem címsorral kezdődik, és így az első bekezdést nem akarod beljebb kezdeni.

Általában elmondható, hogy nem érdemes a \parindent és \parskip nagyságával manipulálni, a LaTeX jól állapítja meg ezeket. Csak akkor szabad őket bolygatni, ha valamilyen különleges hatást szeretnél elérni.

Vízszintes helykihagyás

A LaTeX automatikusan állapítja meg a szavak és mondatok közötti helykihagyásokat. Plusz helykihagyást eredményez a  

\hspace{hossz}

parancs. Ha a helykihagyás a sor végére vagy elejére kerülne, akkor elveszik. Ha nem szeretnéd elveszteni a sor eleji vagy sor végi üres helyet sem, a parancsnak van egy csillagos változata (\hspace*) az ilyen esetekre. A hossz paraméter egyszerűbb esetekben egy értékből és egy mértékegységből áll. A legfontosabb mértékegységek az *. táblázatban vannak felsorolva.Speciális, ,,megnyújtható" helykihagyást eredményez a  

\stretch{n}

parancs. Ez a hely addig nyúlik, amíg a sorban az összes fennmaradó helyet kitölti. Ha két \hspace{\stretch{n}} parancs van egy soron belül, akkor azok az n paraméternek megfelelően nyúlnak meg. Nagyobb szám nagyobb nyúlást eredményez.Függőleges helykihagyás

Mint tudjuk a bekezdések, címsorok közötti helykihagyásokat a LaTeX állapítja meg. Ha szükséges plusz helykihagyást hozhatunk létre két bekezdés között a  

\vspace{hossz}

paranccsal. Ezt a parancsot legcélszerűbb a kéziratban két üres sor közé írni, így biztos két bekezdés közé kerül. Ha a helykihagyást lap alján vagy lap tetején sem szeretnéd elveszíteni, használd a csillagos (\vspace*) változatot! A \stretch parancs a \pagebreak paranccsal együtt lehetőséget ad, hogy egy oldal utolsó sorába írjunk, vagy valamilyen szöveget függőlegesen középre helyezzünk egy oldalon.

Mindenféle szöveg...

\vspace{\stretch{1}}
Ez a sor az oldal utolsó sora.\pagebreak

Ha egy bekezdésen belül szeretnél két sor között helyet kihagyni, akkor a hely kívánt hosszát írd a \\ parancs után!  

\\[hossz]

Vigyázz, mielőtt a különféle helykihagyásokkal manipulálnál, nézz körül, érdeklődj LaTeX szakemberektől a feladattal kapcsolatban, mert általában nem a fenti parancsok jelentik a legjobb megoldást.


flu@ludens.elte.hu