Hálózati kislexikon
[P]
paritás
Azt mondja meg, hogy az aszinkron átvitelnél az adatbitekben lévõ 1-esek száma páros vagy páratlan. Bõvebben lásd paritásbit.

 
paritásbit
Az aszinkron átvitel esetén az adatbitek minden csoportját egy stopbitnek kell követnie. A paritásbit arra szolgál, hogy a vevõ oldal a kapott adatbitek helyességét ellenõrizni tudja, hiszen külsõ zavaró tényezõk bármikor közbeszólhatnak. Az adó és a vevõ az ada tbitek továbbítása elõtt megegyezik abban, hogy használnak-e paritást, és ha igen, páros vagy páratlan paritást használnak-e. A küldendõ adatbitek közül az egyesek száma 0 és 8 között lehetséges. Például a páros paritás azt jelenti, hogy minden olyan byte-hoz, amelyben az 1 adatbitek párosan vannak (0, 2, 4, 6 vagy 8 darab), a paritásbit 0 lesz. Ha páratlan számú egyes szerepel az adatbitek között, akkor a paritásbit 1. Az így kapott paritásbitet aztán hozzáírják az adatbitekhez. Az egész játék arra megy ki, hogy az adatbitekként szereplõ 1-esek száma páros paritás esetén páros, páratlan paritás esetén pedig páratlan legyen. Pl.: a 01010111 adatbitek közül 5 darab 1-es. Páros paritás esetén tehát a paritásbit 1, páratlannál pedig 0.

 
Az aszinkron átvitelnél az adatbitek számát (7 vagy 8), a paritást (Even=páros vagy Odd=páratlan vagy None=nincs) és a stopbitek számát (1 vagy 2) általában egy angol rövidítéssel jelölik, adatbit-paritás-stopbit sorrendben. A leggyakoribb a 8N1 és a 7E1 beállítás.
password
Angol szó, jelentése: jelszó.
A számítástechnika, informatika területén általában valamilyen erõforráshoz való hozzáférés jogosultságának az ellenõrzésére szolgál.

 
PCX
A PCX a ZSoft Corporation által látrehozott ZSoft IBM PC Paintbrush képformátumot jelöli. A PCX formátum szabványos VGA színkiosztást használ.
Lásd még BMP, GIF, JPEG, TIFF.

 
PGP
A PGP betûszó, az angol "Pretty Good Privacy" rövidítése. A PGP elektronikus üzenetek titkosítását teszi lehetõvé. Két kulccsal mûködik: az egyik nyilvános, ezzel lehet az üzeneteket kódolni. Aki titkosított üzenetet szeretne kapni, közzéteszi nyilvános kulcsát, és mindenki, aki neki írni akar, ezzel kódolhatja bizalmas üzenetét. A kódolt üzenet visszafejtése csak a második, titkos kulccsal lehetséges – ezt csak az üzenetek címzettje ismeri. A titkos kulcs nélkül az üzenet dekódolása még profi kódtörõk számára is reménytelen feladat. Számos ország – nemzetbiztonsági okokra hivatkozva – korlátozni igyekszik a PGP és a hasonló eljárások elterjedését.

 
plug-in
Olyan szoftveres modul, amely lehetõvé teszi a böngészõprogramok számára, hogy a hálózatról érkezõ, speciális formátumú adatokat (mozgóképet, hangot, "kézbevehetõ" molekulákat, tördelt folyóiratcikkeket, stb.) megjelenítsék. A legtöbb plug-in ingyenesen letölthetõ, és telepítése többé-kevésbé automatikus. A Netscape használata esetén a már telepített plug-inok listája a Help menü About plug-ins opciójának kiválasztásával tekinthetõ meg. Elterjedten használt plug-in a Cosmo Player (VRML-adatok megjelenítésére), a Quicktime (WAV, MIDI, AVI fájlok, tehát mozgókép és hang lejátszására), a Real Player (az RPM kiterjesztésû real-time video lejátszására), a Chime (PDB, MOL, XYZ formátumú molekulák megjelenítésére és animációjára), valamit az Adobe Acrobat Reader (a PDF formátumú cikkek eredeti tördelési formában való megjelenítésére).

 
Point to Point Protocol (PPP)
Angol kifejezés, jelentése: ponttól-pontig/kétpontú protokoll.
A kapcsolt vonali Internet elérést megvalósító protokollok egyike. Ha a PPP segítségével egy nagysebességû modemmel felszerelt számítógép a telefonvonalon keresztül egy Internetre kapcsolt gazdagépre csatlakozik, akkor az Internetrõl úgy látszik, mintha a modemes gép is a gazdagéphelyi hálózatára lenne csatlakozva. Így létrejön egy ideiglenes, de közvetlen Internet kapcsolat. Ekkor a kapcsolt vonali szolgáltatást igénybe vevõ számítógép is IP-címet kap, és nem csak egyszerû terminálként üzemelhet, hanem a kapcsolat idejére gazdagéppé válik. Ennek eredményeképpen ez a számítógép is futtathat kliens alkalmazásokat (például levelezõprogramokat). A Serial Line Interface Protocol-lal ellentétben a PPP adattömörítést és hibajavítást is biztosít, aminek eredményeképpen a kapcsolat megbízhatósága és gyorsasága jelentõsen megnõ.

 
POP
Angol mozaikszó a Post Office Protocol (postaprotokoll) kifejezés kezdõbetûibõl.
A POP azt definiálja, hogy a hálózatokban hogyan kell a hálózat központi levelesládájába beérkezõ üzeneteket szétosztani -- azaz kézbesíteni -- a hálózat helyi felhasználóinak a címére. Erre van szükség például egy interneten lévõ intranet esetén is, amikor a kívülrõl érkezõ elektronikus leveleket az intraneten szeretnénk szétosztani.

 
POP kiszolgáló
A POP protokoll alapján mûködõ, POP szolgáltatást ellátó kiszolgáló neve, ami lehet program vagy számítógép is.

 
port
A port hálózatra kötött számítógépek egymással való kommunikációjának csatlakozási pontja. Ez a fogalom az internet, illetve a unix operációs rendszerek megjelenésével terjedt el. Lényege, hogy egy kiszolgáló gép különbözõ szolgáltatásait a gépen definiált különbözõ portokra (kapuk) csatlakozva érhetjük el. A rácsatlakozás persze nem fizikai, hanem logikai értelemben történik. Minden szolgáltatásnak egyedi portszáma van, amelyet szabvány rögzít. Olyan ez, mint amikor a felvonóval egy adott emeletre szeretnénk feljutni. A sikeres kommunikációhoz a kliens oldal is kap egy portszámot, amire az a kikötés vonatkozik, hogy nem lehet semmilyen szolgáltatás, vagy más kliens által már lefoglalt port száma.
Bõvebben a portokról a TCP/IP protokollcsalád szemszögébõl.

 
protokoll
A hálózati kommunikációt leíró szabályok rendszere. Protokollokat használnak a hálózatokban egymással kommunikáló számítógépek és programok is. A protokollokat különbözõ testületek szabványosítják. Az Internet esetében ez a testület az Internet Acivities Board. Az Internet a TCP/IP protokoll-családot használja.

 
proxy
Angol szakkifejezés. Magyarul talán úgy lehetne fordítani: közvetítõ, megbízott.
A proxy lényegében egy olyan kiszolgáló, amely egy másik kiszolgálót helyettesít. Helyi hálózatokon általában valmilyen más funkcióval (például tûzfal) együtt mûködtetik. Az Interneten arra használják, hogy a szolgáltatások elérésére irányuló kéréseket ne saját maga válaszolja meg, hanem irányítsa azokat egy közeli (innen a név: proxy -- közelben lévõ) kiszolgálóhoz, amely az adott szolgáltatással rendelkezik és nagyobb teljesítményt produkál.


Vissza a Mutatóhoz