next up previous index
Következő: 5.1.15.8.1 /usr/share/dict : szó Fel: 5.1.15 A /usr hierarchia Előző: 5.1.15.7 /usr/sbin : nem   Index

5.1.15.8 /usr/share : architektúra-független adatok

/usr/share -- architektúra-független adatok


A /usr/share könyvtár


A /usr/share hierarchia a csak olvasható (read-only), architektúra-független adatfájlokat tartalmazza. Az itt található adatok közül jónéhánynak az eredeti lelőhelye a /usr (man, doc) vagy a /usr/lib (dict, terminfo, zoneinfo) könyvtárban volt. Ez a könyvtárfa egy adott operációs rendszerű, tetszőleges architektúrával rendelkező platformú gépek közötti megosztásra szánt, ezért például egy i386-os, egy Alpha és egy PPC platformú számítógép is fenntarthat egyetlen központilag becsatlakoztatott (mountolt) /usr/share könyvtárat. Ám az mindenképpen megjegyzendő, hogy a /usr/share könyvtár általában nem arra szánt, hogy megosztott legyen eltérő operációs rendszerű vagy különböző kiadású, de azonos típusú operációs rendszerű számítógépek között.

Bármely programot vagy csomagot, amelyben olyan adatok vannak, amelyek nem tartalmaznak vagy nem követelnek működésükhöz változó tartalmú adatokat, a /usr/share könyvtárban kellene tárolni (vagy a /usr/local/share-ban, ha helyileg installáltuk azt). E célra a /usr/share könyvtár ajánlott.

Fontos tudnunk, hogy a Linux pillanatnyilag a DBM-formátumú adatbázisokat használja. Mindaddig, amíg ezek az adatbázisok nem lesznek architektúra-függetlenek, engedélyezett számunkra a /usr/share könyvtár - számítva egy esetleges architektúra-független DB 2.0 választására.

A /usr/share/games könyvtában kizárólag a játékprogramok statikus adatfájljait kellene tárolni. Bármilyen ettől eltérő típusú fájlt, például az eredménylista fájlokat, a játékok időleges naplóállományait, és más egyéb fájlokat inkább a /var/games könyvtár alatt kellene tárolni.

Érdemes az alkalmazás-specifikus, architektúra-független könyvtárokat is ezen alkönyvtárban elhelyezni (ezek közé tartozhat többek között a groff, a perl, a ghostscript, a texmf és a kbd - a Linux alatt - programok könyvtárai vagy a syscons - a BSD rendszer alatt). E könyvtárak helye lehet a /usr/lib könyvtárban is, a visszafelé való kompatibilitás biztosítására. (Ezt a terjesztő (disztribútor) saját belátása szerint alkalmazhatja.) Hasonképpen a /usr/lib/games könyvtárfa adatai is tárolhatók a /usr/share/games könyvtárban, ha a terjesztő (disztribútor) néhány játék adatfájlját itt kívánja elhelyezni.
next up previous index
Következő: 5.1.15.8.1 /usr/share/dict : szó Fel: 5.1.15 A /usr hierarchia Előző: 5.1.15.7 /usr/sbin : nem   Index

1999-09-17