JDToJulian

(PHP 3, PHP 4 )

JDToJulian --  Julián dátumot konvertál Julian-féle naptári dátumba

Leírás

string jdtojulian ( int julianday)

Julián dátumot konvertál Julián-féle naptári dátum formátumú sztringbe ("hónap/nap/év").