jdtounix

(PHP 4 )

jdtounix -- Julián dátumot konvertál UNIX időpontba

Leírás

int jdtounix ( int jday)

Ez a függvény egy UNIX időbélyeget ad vissza a megadott jday Julián naphoz, vagy false-al tér vissza, ha a jday nincs a UNIX értelmezési tartományán belül (Gergely naptár szerint 1970 és 2037 között, azaz 2440588 <= jday <= 2465342)

Lásd még:unixtojd()!