time

(PHP 3, PHP 4 )

time -- Az aktuális UNIX időbélyeget számolja ki

Leírás

int time ( void)

A Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT) óta eltelt másodpercek számát adja vissza.

Lásd még a date() függvényt.