XVIII. Dátummal és időponttal kapcsolatos függvények

Tartalom
checkdate -- Ellenőriz egy időpontot
date -- Egy időpontstringgel tér vissza
getdate -- Dátum/idő információ
gettimeofday -- Aktuális idő lekérése[???]
gmdate -- Egy GMT/CUT időponttal tér vissza
gmmktime -- GMT formátumú UNIX időbélyeggel tér vissza
gmstrftime --  Az aktuális helyi időből számított GMT/CUT időpontot ad vissza.
localtime -- Helyi időpontot állít elő
microtime --  Az aktuális UNIX időbélyeget állítja elő mikroszekundumban
mktime -- Egy időpont UNIX időbélyegét állítja elő
strftime --  Helyi időstringet formáz a megadott formátum (és időpont) szerint
strtotime --  Mindenféle angol szöveges időpontot UNIX időbélyeggé alakít
time -- Az aktuális UNIX időbélyeget számolja ki