13. Fejezet. Függvények

Tartalom
Felhasználó által definiált függvények
Függvényargumentumok
Visszatérési értékek
old_function
Függvényváltozók

Felhasználó által definiált függvények

Függvényeket a következő szintaxis szerint definiálhatod:

function foo ($arg_1, $arg_2, ..., $arg_n)
{
    echo "Példa függvény.\n";
    return $retval;
}

Bármely érvényes PHP kód megjelenhet egy függvényen belül, akár még más függvény vagy osztály definíciók is.

PHP 3-ban a függvényeket definiálni kell, mielőtt hivatkozás történik rájuk (függvényhívás előtt). PHP 4-ben nincs ez a megkötés.

A PHP nem támogatja a függvények polimorfizmusát (többalakúságát), a függvényekdefiníciókat nem lehet megszüntetni vagy újradefiniálni egy már definiált függvényeket.

A PHP 3 nem támogatja a változó számú függvényargumentumokat, bár az argumentumok kezdőértéke támogatott. Lásd az Argumentumok kezdőértéke című részt bővebb információért. A PHP 4 mindkettő lehetőséget támogatja. Lásd a Változó számú függvényargumentumok című részt és a func_num_args(), func_get_arg() és a func_get_args() függvényeket részletesebb leírásért.