XCII. Munkamenet kezelő függvények

A PHP munkamenet kezelése lehetővé teszi adatok megőrzését az egymást követő oldal lekérdezések között. Ez képessé tesz még testreszabhatóbb oldalak készítésére.

Ha ismered a PHPLIB munkamenet kezelését, sok hasonlóságot fogsz felfedezni a PHP munkamenet kezelő függvényeit illetően.

Minden webhelyedre látogató egy-egy egyedi azonosítót kap, az úgynevezett munkamenet azonosítót (session azonosítót). Ez vagy egy sütiben (cookie) tárolódik a látogató gépén, vagy az URL-ben közlekedik oldalról oldalra.

A munkamenet támogatás lehetővé teszi tetszőleges számú változó megőrzését a PHP oldal lekérdezések között. Ha egy látogató érkezik webhelyedre, háromféleképpen kezdődhet el, vagy folytatódhat a munkamenete. Mindhárom esetben a PHP egy munkamenet azonosító érkezését várja. Ha nem érkezik, új munkamenetet indít.

Ha a session.auto_start be van kapcsolva, a PHP automatikusan megkezdni / folytatja a munkamenetet. Ha ez nincs bekapcsolva, akkor közvetlenül a session_start() függvénnyel, vagy közvetve a session_register() függvénnyel tudod a munkamenetet folytatni / megkezdeni. Ha egy érvényes azonosító érkezett, a korábban beállított munkamenet környezet visszaállításra kerül.

Minden a munkamenethez rendelt változó szerializálódik a PHP oldal futásának befejeződésekor. A nem definiált, de munkamenethez rendelt változók a későbbi folytatásokban nem jönnek újból létre.

A track_vars és register_globals ini beállítások befolyásolják a munkamenet változók tárolásának és visszaállításának módját.

Megjegyzés: A PHP 4.0.3 verziótól kezdve a track_vars mindig be van kapcsolva, kikapcsolására nincs mód.

Megjegyzés: A 4.1.0 verziótól kezdve a $_SESSION szuperglobális változó rendelkezésre áll, csakúgy mint a $_POST, $_GET, $_REQUEST és így tovább. A $HTTP_SESSION_VARS változótól eltérően a $_SESSION mindig elérhető (szuperglobális). Ezért a global kulcsszóval nem szabad egyűtt használni a $_SESSION változót.

Ha a track_vars be van kapcsolva, és a register_globals ki van kapcsolva, csak a $HTTP_SESSION_VARS asszociatív tömb elemei a munkamenet változók. A visszaállított munkamenet változók is csak a $HTTP_SESSION_VARS tömbben lesznek megtalálhatóak.

Példa 1. Változó bejegyzése a munkamenetbe a track_vars bekapcsolt állapotában.

<?php
if (isset($HTTP_SESSION_VARS['szamlalo'])) {
  $HTTP_SESSION_VARS['szamlalo']++;
}
else {
  $HTTP_SESSION_VARS['szamlalo'] = 0;
}
?>

A $_SESSION változó használata (vagy a $HTTP_SESSION_VARS változó használata PHP 4.0.6 vagy régebbi verzió esetén) javasolt biztonsági és olvashatósági szempontok miatt. A $_SESSION vagy $HTTP_SESSION_VARS használatával nincs szükség a session_register()/session_unregister()/session_is_registered() függvényekre. A programozók éppen úgy dolgozhatnak a munkamenet változókkal, mint a "normális" változókkal.

Példa 2. Változó bejegyzése a munkamenetbe a $_SESSION tömbbel.

<?php
// Használd a $HTTP_SESSION_VARS tömböt PHP 4.0.6 vagy régebbi verzióban
if (!isset($_SESSION['szamlalo'])) {
  $_SESSION['szamlalo'] = 0;
} else {
  $_SESSION['szamlalo']++;
}
?>

Példa 3. Változó bejegyzés törlése a $_SESSION tömbbel.

<?php
// Használd a $HTTP_SESSION_VARS tömböt PHP 4.0.6 vagy régebbi verzióban
unset($_SESSION['szamlalo']);

?>

Ha a register_globals be van kapcsolva, akkor minden globális változó lehet munkamenet változóként regisztrálva, és a munkamenet későbbi folytatásaiban is létre fognak jönni globális változókként a bejegyzett változók. Mivel ebben az esetben a PHP-nek tudnia kell, hogy mely globális változók bejegyzett munkamenet változók is egyben, a programozónak a session_register() függvényt kell használnia. Emlékeztetőként a $HTTP_SESSION_VARS/$_SESSION tömbök használatakor nincs szükség a session_register() függvényre.

Figyelem

Ha a $HTTP_SESSION_VARS/$_SESSION tömböt használod és kikapcsolod a register_globals beállítást, ne használd a session_register(), session_is_registered() és session_unregister() függvényeket.

Ha bekapcsolod a register_globals beállítást, a session_unregister() függvényt kell használnod, mivel a munkamenet változók globális változókban jelennek meg. A register_globals kikapcsolása javasolt mind biztonsági, mind teljesítmény szempontokból.

Példa 4. Változó bejegyzése a register_globals bekapcsolt állapota mellett.

<?php
if (!session_is_registered('szamlalo')) {
  session_register("szamlalo");
  $szamlalo = 0;
}
else {
  $szamlalo++;
}
?>

Ha mind a track_vars, mind a register_globals beállítások be vannak kapcsolva, a globális változók és a $HTTP_SESSION_VARS/$_SESSION tömbök elemei ugynazokra az értékekre fognak mutatni a már bejegyzett változókat illetően.

Ha a programozó a session_register() függvényt használja munkamenet változók bejegyzésére, akkor ebben az esetben a $HTTP_SESSION_VARS/$_SESSION tömbökben nem fog megjelenni ez a változó a következő munkamenet folytatása előtt (azaz a következő PHP program futás előtt).

Kétféleképpen "közlekedhet" a munkamenet azonosító:

 • Süti formájában

 • URL / űrlap paraméterben

A munkamenetkezelő modul mindkét formát támogatja. A sütik optimálisak, de sajnos nem megbízhatóak (sokan nem fogadják a sütiket), ezért nem lehet rájuk biztonsággal építeni. A második módszer az azonosítót közvetlenül az URL-ekbe és űrlapokba helyezi.

A PHP képes ezutóbbi azonosító terjesztést átlátszóan végezni, ha az --enable-trans-sid opcióval fodítottad. Ha ezt az opciót bekapcsolod, a reltív URL-ekhez és űrlapokhoz automatikusan hozzáteszi a PHP a munkamenet azonosítót. Alternatív módszerként használhatod a SID konstanst, ami definiált, ha a kliens nem küldte vissza a megfelelő sütit. A SID vagy session_name=session_id (munkamenet név, munkamenet azonosító) formátumú, vagy egy üres karektersorozat.

A következő példa egy változó bejegyzést, és egy következő oldalra mutató link készítését mutatja,

Példa 5. Egy látogató által lehívott oldalak számlálása

<?php
if (!session_is_registered('szamlalo')) {
  session_register('szamlalo');
  $szamlalo = 1;
}
else {
  $szamlalo++;
}
?>

Üdv látogató, eddig <?php echo $szamlalo; ?> alkalommal
láttad ezt az oldalt.<p>

<?php
# Az <?php echo SID?> szükséges, hogy a munkamenet azonosítót
# megőrizzük abban az esetben is, ha a látogató nem fogadja
# a sütit. (<?=SID?> használható, ha a rövid tagek engedélyezettek)
?>

A továbblépéshez <A HREF="kovoldal.php?<?php echo SID?>">kattints ide</A>.

A <?=SID?> nem szükséges, ha az --enable-trans-sid opcióval fordítottad a PHP-t.

Megjegyzés: A nem relatív hivatkozások feltételezetten külső oldalakra mutatnak, ezért nem egészülnek ki automatikusan a SID-el. Komoly biztonsági problémákat okozna, ha a SID-ek elkerülnének egy másik kiszolgálóhoz.

A munkamenethez tartozó adatok állományokban tárolódnak. Ha adatbázisban, vagy más tároló eszközön szeretnéd rögzíteni a munkamenethez tartozó adatokat, a session_set_save_handler() függvényt kell használnod a saját tároló függvényeid bejegyzéséhez.

A munkamenet kezelő függvények számos beállítási lehetőséget biztosítanak, amiket a php.ini állományban helyezhetsz el. Egy rövid áttekintés következik.

 • A session.save_handler beállítás adja meg a használt tárolás kezelőt, ami a munkamenet adatok elmentésére, és visszakeresésére szolgál. Az alapértéke files.

 • A session.save_path beállítás az a paraméter, amit a tárolás kezelő megkap. Ha az alapértelmezett állomány kezelőt használod, ez a munkamenetek tárolására használt ideiglenes állományok könytárának elérési útja. Alapértelmezése /tmp. Ha a session.save_path mélysége több mint kettő, az automatikus szemét takarítás nem fog működni.

  Figyelem

  Ha ezt az értéket egy mindenki által olvasható könyvtárra állítod (mint az alapbeállítású /tmp), akkor a kiszolgálón lévő többi felhasználó el tudja kapni a munkameneteidet a könyvtárban lévő állományok neve és tartalma alapján.

 • A session.name a munkamenet neve, amit a PHP a süti beállításakor, az URL / űrlap paraméterek felvételekor és a munkamenet folytatásakor használ. Csak alfanumerikus karaktereket tartalmazhat. Alapértéke PHPSESSID.

 • A session.auto_start beállítás adja meg, hogy a PHP kezdjen-e / folytasson-e minden PHP oldal futattásnál automatikusan munkamenetet. Alapértéke 0 (kikapcsolt).

 • A session.cookie_lifetime a beállított süti élettartalmát szabályozza másodpercekben megadva. A nulla érték azt jelenti, hogy "amíg a böngészőt be nem zárják". Alapértéke éppen 0.

 • A session.serialize_handler a szerializáláshoz használt kezelő nevét adja meg. Jelenleg egy beépített PHP formátum (php néven) és egy WDDX formátum támogatott (wddx néven). A WDDX formátumhoz szükséges, hogy a WDDX támogatás a PHP-be legyen fordítva. Lásd WDDX. Alapértéke a beépített php kezelő.

 • A session.gc_probability megadja, hogy mekkora valószínűséggel indul el a gc (garbage collection - szemétgyűjtés) az egyes PHP lekérdezésekkor. Az értéket százalékban kell megadni. Alapértéke 1.

 • A session.gc_maxlifetime megadja, hogy hány másodperc elteltével tekinti a szemétgyűtjtő szemétnek, és eltakarítandónak a munkamenet adatokat.

 • A session.referer_check azt a rész-karaktersorozatot tartalmazza, amit minden HTTP Referer fejlécben keresni szeretnél a munkamenetek még biztonságosabb azonosítása céljából. Ha a megadott rész-karaktersorozatot nem találja meg a PHP a Refererben, a küldött munkamenet azonosítót nem fogja elfogadni. Alapértéke az üres karaktersorozat.

 • A session.entropy_file egy elérési utat határoz meg ahhoz az "állományhoz", amit a PHP külső entrópia forrásnak használ a munkamenet azonosító előállításakor. Ez lehet például /dev/random vagy /dev/urandom. Ezek sok Unix rendszeren elérhetőek.

 • A session.entropy_length az olvasott byte-ok számát adja meg, amennyit a fent említett állományból olvas a PHP. Alapértéke 0 (kikapcsolt).

 • A session.use_cookies határozza meg, hogy a PHP használ-e sütiket a munkamenet azonosító tárolására a kliens oldalon. Alapértéke 1 (engedélyezett).

 • A session.cookie_path azt az elérési utat határozza meg, amit a munkamenet sütiben beállít a PHP. Alapértéke /.

 • A session.cookie_domain azt a domain értéket határozza meg, amit a PHP a munkamenet sütiben beállít. Alapértéke semmi.

 • A session.cache_limiter azt a cache metódust határozza meg, amit a munkamenet oldalakra alkalmazni kell. Lehetséges értékei: none, nocache, private, private_no_expire és public. Alapértéke nocache.

 • A session.cache_expire megadja, hogy hány percig legyen aktuális a cache-ben egy munkamenetet használó oldal. Ennek nincs hatása, ha nocache módot választasz. Alapértéke 180.

 • A session.use_trans_sid szabályozza, hogy az átlátszó SID hozzáadás be van-e kapcsolva vagy nincs. Ehhez szükséges, hogy a --enable-trans-sid opcióval fordítsd korábban a PHP-t. Alapértéke 1 (engedélyezett).

 • Az url_rewriter.tags adja meg, hogy mely HTML elemeket kell átírni, ha a munkamenet azonosítók átlátszó elhelyezése be van kapcsolva. Alapértéke a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry

Megjegyzés: A munkamenetek támogatása a PHP 4.0 verzióban jelent meg.

Tartalom
session_cache_expire -- Az aktuális cache lejárat lekérdezése
session_cache_limiter -- Az aktuális munkamenet cache korlátozás lekérdezése / beállítása
session_decode -- Visszakódolja a munkamenet adatokat egy karaktersorozatból
session_destroy -- Adott munkamenethez tartozó minden adat törlése
session_encode --  Elkódolja a munkamenet adatokat egy karaktersorozatba
session_get_cookie_params --  Lekérdezi a munkamenet süti paramétereit
session_id -- Az aktuális munkamenet azonosító lekérdezése / beállítása
session_is_registered --  Egy változó bejegyzettségét ellenőrzi
session_module_name -- Az aktuális munkamenet modul lekérdezése / beállítása
session_name -- Az aktuális munkamenet név lekérdezése / beállítása
session_readonly -- Begin session - reinitializes freezed variables, but no writeback on request end
session_register --  Egy vagy több változó bejegyzése munkamenet változókként
session_save_path -- Az aktuális munkamenet mentési könyvtár lekérdezése / beállítása
session_set_cookie_params --  A munkamenet süti paramétereit állítja be
session_set_save_handler --  Felhasználói szintű munkamenet tároló függvényeket állít be
session_start -- Munkamenet megkezdése / folytatása
session_unregister --  Munkamenet változó törlése a munkamenetből
session_unset --  Minden munkamenet változó felszabadítása
session_write_close -- A munkamenet adatok kiírása és a munkamenet lezárása