next up previous contents
Next: Sniffit Up: Külső behatolási kísérletek elleni Previous: Hálózati kommunikáció védelme   Contents

Sniffer-ek

Aki a gépünk és a célgép közötti forgalmat figyelni képes, értékes információkhoz juthat a titkosítatlan kapcsolatokból. Ehhez szükséges, hogy a hálózat valamelyik gépén egy sniffer programot futtasson. Snifferek megtalálhatók szinte minden operációs rendszerre. Linux-ra, illetve egyéb UN*X klón rendszerekre pedig nagyon sok létezik a tcpdump-tól (minden Linux disztribúcióban megtalálható) az intelligensebb programokig, mint például a sniffit[9], tcpflow[10] vagy az ethereal[11].


1999-12-21