next up previous contents
Next: Ethereal Up: Sniffer-ek Previous: Sniffit   Contents

TCPflow

Képes a teljes adatfolyam összerakására, de a fragmentált IP csomagokkal nem tud mit kezdeni. Valamivel több protokollt ismer, mint a sniffit.
1999-12-21