next up previous contents
Next: IRS Up: TCP fingerprinting - az Previous: Portok kiosztása   Contents

TCP handshake implementációs különbségek

A valós kommunikációban ritkán előforduló, szabványtalan vagy a three-way-handshake szabályait áthágó csomagokra adott válasz alapján az operációs rendszer azonosítható.
1999-12-21