next up previous contents
Next: Banner grabbing Up: Külső behatolási kísérletek elleni Previous: Azonosítás host név alapján   Contents

TCP fingerprinting - az operációs rendszer azonosítása

Vannak módszerek, amelyekkel a gépen futó operációs rendszer távolról azonosítható. Ezekről esik szó ebben a fejezetben.

Bővebben e témáról Fyodor (az nmap portscanner írója) egyik cikkében[17] lehet olvasni.


1999-12-21