next up previous contents
Next: IP spoofing Up: TCP fingerprinting - az Previous: TCP Options   Contents

SYN flood védelem

Tanulságos lehet egy SYN flood-ra adott válasz is az operációs rendszerek közötti különbségek észlelése céljából.
1999-12-21