next up previous contents
Next: Fragmentation Handling Up: TCP fingerprinting - az Previous: TCP Initial Window   Contents

ICMP implementációs eltérések

Bizonyos ICMP üzenetekre adott válasz operációs rendszerenként különbözhet.
1999-12-21