next up previous contents
Next: Programhibák Up: Külső behatolási kísérletek elleni Previous: Man-in-the-middle attack   Contents

Denial of Service (DoS)

Ez a támadások egy speciális fajtája, amikor a támadó szándéka nem információszerzés vagy annak megsemmisítése, hanem egy adott szolgáltatás működésének megbénítása.


1999-12-21