next up previous contents
Next: Resource starvation Up: Denial of Service (DoS) Previous: Denial of Service (DoS)   Contents

Programhibák

Az adott kiszolgáló program vagy az operációs rendszer hibája segítségével akadályozható a program rendeltetésszerű működése. A hiba lehet például egy távolról kihasználható buffer overflow, amelynek következtében a program illegális műveletet hajtana végre vagy számára nem hozzáférhető memóriaterületre írna, így az operációs rendszer a futását megszakítja.

Elképzelhető olyan hiba is, amit felhasználva a program egy része vagy egésze lefagyasztható vagy hibás működésre bírható.

A kernel hibája is veszélyeztetheti a stabilitást.

Védekezni a programok helyes beállításával és a megfelelő upgrade-ek elvégzésével lehet.
1999-12-21